Länk till startsidan

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut maj 2024

Vid sammanträdet den 14 maj behandlade renhållningsstyrelsen bland annat årets första delårsrapport.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Delårsrapport för Lunds renhållningsverk

I renhållningsverkets delårsrapport efter den 30 april redovisas bland annat viktiga händelser, det ekonomiska resultatet och personalförhållanden.

Viktiga förändringar och händelser

Under första delen av året har fokus legat på att öka förutsättningarna för sortering. Detta har bland annat gjorts genom att ta över insamlingsansvaret för förpackningar, ta fram bättre sorteringskoncept för event och hjälpa övriga förvaltningar med sin källsortering.

Ett stort fokus har också varit att kommunicera med Lundaborna. Detta har bland annat gjorts med kommunikationskampanjen ”Var inte en Styrbjörn” och genom att möta Lundaborna på till exempel Hållbarhetsveckan.

Under perioden har ett arbete med att förhindra att återbrukbara resurser hamnar på återvinningscentraler tagit fart. Förvaltningen blev beviljade pengar från kommunens miljöanslag och en återbrukstjänst håller nu på att tas fram som ska tas i bruk under sensommaren.

Ekonomisk uppföljning

Renhållningsverkets ekonomi är stabil och verksamheten följer sin budget.

Väsentliga personalförhållanden

Under våren har renhållningsverket arbetat med ledarskapsutveckling och med att definiera roller och ansvar. Ett stort arbete har också gjorts med att öka samarbetet med Falck för att minska korttidsfrånvaron vilket gett resultat i minskad sjukfrånvaro under årets första fyra månader.


Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: