Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden är den politiska styrelsen för vård- och omsorgsförvaltningen.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för

 • vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL)
 • hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Två målgrupper står i fokus för verksamheten: äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Delar av verksamheten är konkurrensutsatt genom upphandling i enlighet med LOU (Lag om offentlig upphandling) eller LOV (Lag om valfrihetssystem).

Mötestider, handlingar och protokoll för vård- och omsorgsnämnden

Denna nämnds förvaltning är vård- och omsorgsförvaltningen

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Omsorg och stöd

  Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut maj 2023

  Nya servicelägenheter inom kvarteret Margretedal, statsbidrag 2023, risk- och sårbarhetsanalys 2023–2026 samt yttrande avseende ett statligt huvudmannaskap för personlig assistens var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 10 maj. 
 • Omsorg och stöd

  Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut april 2023

  Nytt partnerskap med PRO Lund kring sociala aktiviteter för äldre, två skrivelser samt en remiss var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 19 april.
 • Omsorg och stöd

  Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut mars 2023

  Samarbetsavtal med LKF avseende särskilt boende för äldre, avsiktsförklaring kring nya LSS servicelägenheter samt årsanalysen var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 8 mars. Här kan du läsa ett urval av ärendena.
 • Omsorg och stöd

  Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut januari 2023

  Idéburet offentligt partnerskap mellan SPF Seniorerna Stångby och vård-och omsorgsförvaltningen, avsiktsförklaring gällande nya bostäder, och verksamhetsplan och internbudget 2023. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 31 januari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Ledamöter i vård- och omsorgsnämnden

Föreningsbidrag inom vård- och omsorgsnämndens område

Vård- och omsorgsnämnden svarar för föreningsbidrag till funktionshinder- och andra ideella organisationer inom vård- och omsorgsnämndens område.

Här kan du ansöka om föreningsbidrag

Mötesprotokoll

Protokoll från december 2018 och finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Vård- och omsorgsnämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till november 2018. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?