Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden är den politiska styrelsen för vård- och omsorgsförvaltningen.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för

 • vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL)
 • hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Två målgrupper står i fokus för verksamheten: äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Delar av verksamheten är konkurrensutsatt genom upphandling i enlighet med LOU (Lag om offentlig upphandling) eller LOV (Lag om valfrihetssystem).

Mötestider, handlingar och protokoll för vård- och omsorgsnämnden

Denna nämnds förvaltning är vård- och omsorgsförvaltningen

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Omsorg och stöd

  Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut september 2022

  Framtida drift av bostäder med särskild service enligt LSS, skrivelsen fler lunchrestauranger för seniorer samt delårsrapport augusti. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 15 september. Här kan du läsa ett urval av ärendena.
 • Aktuella beslut

  Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut juni 2022

  Ekonomi- och verksamhetsplanen, uppföljning av lokal- och bostadsplanen samt ett utredningsuppdrag gällande boendeformer inom LSS. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 21 juni. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa.
 • Aktuella beslut

  Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i maj 2022

  Information och beslut om stadsbidrag, mat i ordinärt boende och remissvar i ärende "Skrivelse från Socialdemokraterna - Kompensera medborgare och brukare när servicen begränsas", det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 11 maj. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa.
 • Aktuella beslut

  Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut april 2022

  Information om verksamhetsåret 2021 från Norlandia Care och planläggning av fastigheten Bursan 3, det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 5 april.

Ledamöter i vård- och omsorgsnämnden

Föreningsbidrag inom vård- och omsorgsnämndens område

Vård- och omsorgsnämnden svarar för föreningsbidrag till funktionshinder- och andra ideella organisationer inom vård- och omsorgsnämndens område.

Här kan du ansöka om föreningsbidrag

Mötesprotokoll

Protokoll från december 2018 och finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Vård- och omsorgsnämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till november 2018. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?