Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden är den politiska styrelsen för vård- och omsorgsförvaltningen.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för

 • vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL)
 • hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Två målgrupper står i fokus för verksamheten: äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Delar av verksamheten är konkurrensutsatt genom upphandling i enlighet med LOU (Lag om offentlig upphandling) eller LOV (Lag om valfrihetssystem).

Mötestider, handlingar och protokoll för vård- och omsorgsnämnden

Denna nämnds förvaltning är vård- och omsorgsförvaltningen

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut juni 2024

  Lösning för seniorluncher klar på helger och lov, samarbetsavtal med LKF kring Guldåkern LSS och Guldåkern Säbo och samarbetsavtal med LKF gällande renovering av särskilda boendet för äldre i Värping. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 20 juni.
 • Aktuella beslut

  Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut maj 2024

  Delårsrapport visar ett underskott, vård- och omsorgsnämnden vill förbättra utemiljön och yttrande på motion för bättre utemiljö. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 21 maj.
 • Aktuella beslut

  Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut april 2024

  Översiktsplan för Lunds kommun, åtgärdsplan mot buller och remissen handlingsplan för ökad cykling i kommunen. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 18 april.
 • Aktuella beslut

  Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut mars 2024

  Daglig verksamhet driver fjärilsprojekt, Tindra personlig assistans AB godkänns som utförare inom LSS oc h initiativ mot ofrivillig ensamhet, det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 20 mars.

Ledamöter i vård- och omsorgsnämnden

Föreningsbidrag inom vård- och omsorgsnämndens område

Vård- och omsorgsnämnden svarar för föreningsbidrag till funktionshinder- och andra ideella organisationer inom vård- och omsorgsnämndens område.

Här kan du ansöka om föreningsbidrag

Mötesprotokoll

Protokoll från december 2018 och finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll vård- och omsorgsnämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till november 2018. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?