Länk till startsidan

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i april 2024

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att gå vidare med planerna på åtta nya flerbostadshus på Linero, att byn Stora Råby inte ska få fler villor och att ge klartecken för en ny etapp av Västerbro.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

180 nya bostäder på Linero

Byggnadsnämnden beslutade att det är dags för samråd för en ny detaljplan precis söder om Linero centrum. Planen kan innebära åtta nya flerbostadshus och förändringar i hur gatorna ser ut.

Husen som planeras söder om Vikingavägen och huset som vetter mot parkstråket i söder föreslås att få fem hela våningar och en inredd vindsvåning, övriga byggnader en våning lägre. Allén med pilar längst med Norrängavägen är värdefull både kulturhistoriskt och biologiskt och kommer att vara kvar. Längs med Vikingavägen kommer det att vara möjligt med till exempel butiker i bottenplan. Tanken med planen är att ge Linero en mer stadsmässig prägel.

Under samrådet som startar i början av maj kan de som bor i området och andra berörda bidra med synpunkter på förslaget.

Ingen ny detaljplan för ett bostadshus i Stora Råby

Byggnadsnämnden beslutade att neka en planansökan i Stora Råby. Planintressenten som skickat in planansökan vill bygga sex eller sju villor på jordbruksmark i byn Stora Råby utanför Råby Lund. Området är inte utpekat som utbyggnadsområde i översiktsplanen och stadsbyggnadskontoret bedömer dessutom att planen skulle påverka kulturmiljön i området negativt.

Planansökan var uppe för beslut redan hösten 2023 och då återremitterade byggnadsnämnden ärendet för ytterligare handläggning. Sedan dess har det inkommit ett flertal brev från boende i området som är kritiska till nya hus i byn. Stadsbyggnadskontoret har även haft dialog med planintressenten för att diskutera möjligheter utan att nå en större förändring.

Snart kan nya kvarter byggas på Västerbro

Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen, snart kan den antas av kommunfullmäktige.

Planområdet blir den östra entrén till Västerbro. Här kommer bostäder blandas med kontor och mobilitetshus. Planen innehåller även Västerbros viktigaste gata, Västra Esplanaden och ger förutsättningar för att utveckla den befintliga parken längs Åldermansgatan.

Kommunfullmäktige tar upp planen för antagande inom några månader.

Mer information om detaljplanen

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: