Länk till startsidan

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i maj 2024

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att Västerbro behåller sitt namn, att bevaringsprogrammet inte kommer att uppdateras just nu och att ge klartecken för en ny etapp av Västerbro.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Västerbro fortsätter heta Västerbro

Byggnadsnämnden beslutade att behålla det beslutade stadsdelsnamnet Västerbro. Två olika Lundaförslag har kommit in med förslaget att byta stadsdelsnamnet. Ett av förslagen var Fabrikstaden och det andra Wagnmansjordarne.

Namnet Västerbro är resultatet av en namnutmaning som genomfördes 2017 där allmänheten skickade in namnförslag till kommunen. Västerbro var ett av de namnförslag som kom in av medborgarna.

Snart kan nya kvarter byggas på Västerbro

Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för fastigheterna Kugghjulet 1 och 5. Snart kan den antas av kommunfullmäktige. Norr om den tänkta huvudgatan Västra esplanaden kommer det bland annat kunna byggas nya bostäder och förskola. De åtta planerade bostadskvarteren i två till åtta våningar innebär 860–930 bostäder. Mellan bostadskvarteren planeras det för en park. Detaljplanen innebär även att mindre affärer eller caféer kan öppna och att kulturverksamhet som ett bibliotek eller en kreativ verkstad kan flytta hit i framtiden. Den befintliga "Cepa-byggnaden" kommer att rivas men den karaktäristiska skorstenen kommer stå kvar i området, men exakt var vet vi inte än.

En revidering av bevaringsprogrammet kräver mer resurser

En uppdatering och modernisering av Lunds bevaringsprogram vore bra, för detta krävs resurser som byggnadsnämnden tyvärr saknar just nu. Det är svaret på ett lundaförslag från Lunds ideella turistinformation som kommunkontoret har bett byggnadsnämnden yttra sig om.

Bevaringsprogrammet är en dokumentation om Lunds kulturmiljö och vägleder bland annat kommunen och byggaktörer i bedömningar av hur kommunen kan stadsutvecklas. Programmet underlättar och effektiviserar arbetet betydligt trots sina brister. Under våren har en teknisk uppdatering av den digitala versionen gjorts, så att den fungerar bättre i mobiltelefon, något som också efterfrågas i lundaförslaget.

Minusprognos för byggnadsnämnden

I delårsrapporten prognosticerar nämnden ett underskott på 5 miljoner kronor för 2024. Lågkonjunkturen har mycket stor påverkan på stadsbyggnadskontorets verksamhet och intäkter, till exempel när det gäller planärenden och bygglov.

Under perioden har bland annat samråd för en reviderad översiktsplan hållits, arbetet med en ”digital tvilling” gått vidare och möjligheten startat att via lund.se tipsa om nya namn för Västerbros gator och torg.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: