Länk till startsidan

Kommunfullmäktiges mål

Genom antagandet av ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) fattar kommunfullmäktige beslut om mål som ska sätta en riktning för och genomsyra alla kommunens och de kommunala bolagens verksamheter.

I EVP 2023–2025 beslutades om följande fyra mål

  1. En tillitsbaserad styrning och ledning
  2. Sveriges tryggaste kommun
  3. Fler Lundabor i arbete
  4. Klimatneutralitet 2030

Utifrån de kommunfullmäktigemål som definieras i EVP 2023–2025 har nämnder och verksamheter fattat beslut om egna utvecklings- eller verksamhetsmål samt egna aktiviteter för att bidra till gällande mål. Dessa mål bedöms per aktuell uppföljningsperiod.

Vid varje uppföljningstillfälle under pågående mandatperiod görs en samlad prognos för förväntad måluppfyllelse av kommunfullmäktigemålen vid mandatperiodens slut. I samband med mandatperiodens slut summeras om målen faktiskt uppnåtts eller inte.

Bedömning av målen

Illustration av en grön cirkel.

Når målet

Illustration av en gul fyrhörning.

Når delvis målet

Illustration av en röd fyrkant.

Når inte målet

Illustration av en grå triangel.

Målet kan inte bedömas

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?