Länk till startsidan

Finansiella rapporter

I finansiella rapporter redovisas Lunds kommuns resultat och ekonomiska ställning, som enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning omfattas av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

Redovisningen sker för kommunen och den kommunala koncernen. Med kommunen menas nämndsorganisationen inom den kommunala sektorn som utgör en juridisk person. Med den kommunala koncernen menas förutom kommunen även kommunalförbund bestående av Räddningstjänst Syd och VA Syd samt bolagssektorn under moderbolaget Lunds Rådhus AB och Kraftringen AB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?