Länk till startsidan

Resultaträkning

I finansiella rapporter redovisas Lunds kommuns resultat och ekonomiska ställning, som enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning omfattas av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

Resultaträkning

miljoner kronor

Not

Kommunen

 


Koncernen

 

 

Budget

 

 

 

 

 

 

2023

2023

2022

2023

2022

Verksamhetens intäkter

3

2 038

2077

1982

7026

7264

Verksamhetens kostnader

4

-9693

-9806

-8930

-13 482

-13291

Avskrivningar

 

-501

-496

-448

-1070

-993

Jämförelsestörande poster

5

121

250

-116

93

28

Verksamhetens nettokostnader

 

-8034

-7974

-7512

-7433

-6992

Skatteintäkter

6

7003

7161

6776

7161

6776

Generella statsbidrag och utjämning

7

984

991

1021

991

1021

Verksamhetens resultat

 

-47

178

285

719

805

Finansiella intäkter

8

171

262

216

38

22

Finansiella kostnader

9

-148

-290

-81

-410

-168

Finansiella, jämförelsestörande poster

10

 

38

-53

39

-49

Resultat efter finansiella poster

 

-23

187

367

386

610

Extraordinära poster

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-23

187

367

386

610

Avräkning mot balanskravet

 

 

-43

51

 

 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

 

-23

144

418

 

 

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?