Länk till startsidan

Råängen

I de nordöstra delarna av Brunnshög, i området mellan Kunskapsparken och Science Village, planerar Lunds domkyrka att bygga Råängen.

Planskiss över Råängen med forskningsanläggningen MAX IV och Kunskapsparken.
Plankarta över Råängen med MAX IV och Kunskapsparken.

På Råängen pågår ett nyskapande och ambitiöst byggprojekt, där en stadsmiljö som tar vara på områdets tydliga kvaliteter och goda kollektivtrafikläge utvecklas. I planprogrammet för Råängen föreslås området ha småstadskaraktär med 2–6 våningar hög bebyggelse, bestående av varierande bostadstyper med alltifrån stadsvillor till flerbostadshus, verksamheter, förskola, mobilitetshus, allmänna platser, butiker och restauranger.

En fortsättning på Brunnshög

Råängen ska länkas samman med övriga Brunnshög genom att fortsätta på den kvartersstruktur som planeras i stadsdelen. Längst österut vänder sig bebyggelsen ut mot de öppna vyerna från den 30 fotbollsplaner stora Kunskapsparken och det omkringliggande odlingslandskapet.

Till Råängens webbplats

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?