Länk till startsidan

Lunds stadskärna

I Lunds historiska stadskärna samsas moderna byggnader och innovationsmiljöer med kullersten och korsvirkeshus.

Tulpaner i förgrunden med två hus, gata och träd i bakgrunden.

Lunds centrum är inte färdigbyggt. På många platser finns möjlighet att förtäta – genom att bygga på ödetomter, bygga om eller bygga till.

Lite av allt spännande som händer eller precis hänt:

Strategi för stadskärnan

Många olika initiativ till förändring pågår i stadskärna. Syftet med en särskild strategi är att skapa en samlad framtidsbild hur Lunds stadskärna kan utvecklas med bebyggelse, offentliga platser, trafik, handel osv. Historiska kvaliteter ska tillvaratas och strategin ska peka på kvaliteter och innehåll där nya upplevelser ska tillföras som stärker stadens identitet och attraktionskraft ytterligare.

Strategin ska vara ett underlag för det offentliga samtalet och redovisa kommunens inriktning och ambition i planeringsfrågor.

Arbetet är fortfarande i sin linda. Men tanken är att efter att Lunds förtroendevalda har tagit beslut om den kommer den också att ligga till grund för detaljplaner, bygglov och andra beslut om förändringar i stadskärnan.

Det var kommunstyrelsen som 2020 beslutade att strategin ska tas fram.

Kvarteret Färgaren – ett nytt kvarter med handel och bostäder

Kvarteret Färgaren, i dagligt tal gamla Åhlénshuset, kan rivas och ge plats för nya hus. Byggnadsnämnden gav i juni 2022 positivt planbesked och målet är en ny detaljplan inom tre år.

Tanken från fastighetsägarens sida är att de nuvarande husen ska rivas och ersättas med nya. Det nya kvarteret ska kunna innehålla centrumverksamheter, till exempel butiker, kontor, restauranger, café, gym och spa på de tre nedersta våningarna. Över det blir det plats för bostäder och bostadsgårdar.

Men först behövs en ny detaljplan, ett förslag kan vara klart under 2023.

Gatumiljö med två hus och flera människor.
En tidig skiss på hur det nya kvarteret kan bli. Bild: FOJAB på uppdrag av Granitor.

Stadshallen

Stadshallens ombyggnad är nu klar och alla är välkomna till Lundabornas nya vardagsrum. Här möts kultur och demokrati. Stadshallen har ett flertal lokaler för musik, humor, dans, möten och föreställningar – samtidigt som det är härifrån som Lund styrs politiskt. Bottenvåningen är öppen för alla. Här kan du sitta och arbeta eller samtala en stund.

Här kan du läsa mer om allt som händer i Stadshallen.

S:t Mikael

2021 stod kvarteret S:t Mikael klart på Stora Algatan – ett modernt flerfamiljshus i fem våningar som smälter väl in i sin omgivning.

Det är en nutida tolkning av stadens historiska bebyggelse som visar stor respekt för våra kulturhistoriska värden. Vi har fått ett vackert tillskott där det tidigare var glapp i stadsväven och på en plats som sågs som en baksida.

Malin Sjögren, Lunds stadsarkitekt

Stationsområdet

Allt fler reser kollektivt och Lund C är en viktig station för resenärer, både regionalt och nationellt. I ett så kallat ramprogram har Lunds kommun tagit fram en helhetslösning för hur hela stationsområdet kan utvecklas, både på västra och östra sidan.

Mer om ramprogrammet för Lund C.

Det finns ännu ingen bestämd tidplan för utvecklingen av Lund C.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?