Länk till startsidan

Stadsutvecklingsområden

 • Brunnshög

  I nordöstra Lund byggs Brunnshög – en ny stadsdel med 40 000 boende och arbetande.

 • Ideon och Medicon Village

  Här möts forskning och utbildning med bostäder och service.

 • Källby, Klostergården och Sankt Lars

  Sydvästra Lund ett spännande utvecklingsområde! Idrott och rekreation är i fokus just ...

 • Lund C

  Lunds Centralstation ska byggas om för att kunna möta framtidens resande.

 • Lunds stadskärna

  En fantastisk stadskärna som fortsätter att utvecklas.

 • Mötesforum väster om stationen

  Precis väster om Lunds centralstation planerar vi för ett nytt mötesforum.

 • Norra Fäladen

  En ny skola med mötesplats och bibliotek, fler bostäder och förändrat centrum. Det är ...

 • Nya sjukhuset

  Sjukhuset i Lund ska utvecklas och eventuellt flyttas.

 • Nöbbelöv

  På lång sikt kan här bli flera hundra nya bostäder och en stadsdel med mer karaktär.

 • Stångby

  Stångby är en av de orter i kommunen som planeras att växa mest.

 • Södra Sandbys centrum

  Fler bostäder och verksamheter i centrum samtidigt som bykänslan bevaras.

 • Västerbro

  Från industriområde till levande, hållbar stadsdel.

Aktuellt

Stadsutvecklingsområden

Stadsutveckling och trafik

Alla pratar om en smartare och mer hållbar framtid. I Brunnshög skapas den. Och den skapas runt människorna som ska bo där, med deras framtida behov i fokus.

Stadsutveckling och trafik

Lunds kommun växer och utvecklas. Det händer mycket, nu och i framtiden. Allt för att Lund ska ge dig plats att växa – i tusen år till.

Nyheter