Länk till startsidan

Detaljplaner

Kommuner reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut med en detaljplan. I detaljplanen kan du se vad du får och inte får bygga eller ändra inom planområdet. När en ny detaljplan ska tas fram har du möjlighet att tycka till om ett förslag.

Hitta gällande detaljplaner

De allra flesta gällande detaljplaner hittar du här via webben. Du söker via karta eller om du känner till adress eller fastighetsbeteckning.

Om du behöver hjälp att hitta rätt detaljplan kan du kontakta medborgarcenter.

Detaljplaner på gång

Här kan du se vilka områden i Lunds kommun som håller på att få en ny detaljplan.

Handlingarna till de planer som är på samråd eller granskning finns även tillgängliga på:

 • Kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund
 • Stadsbiblioteket i Lund, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
 • Om förslaget gäller orten: medborgarcenter och/eller biblioteket i Dalby, Veberöd, Genarp eller Södra Sandby.

Kontaktuppgifter till medborgarcenter

Förslag till detaljplaner i Lund på karta

Förslag till detaljplaner i lista

Du kan filtrera och sortera planerna på namn, område och status.

Område

Down icon
 • Genarp
 • Lund centrum
 • Lund norra
 • Lund södra
 • Lund västra
 • Lund öster
 • Stångby
 • Torna Hällestad

Status

Down icon
 • Avskrivet
 • Bearbetas
 • Godkänd
 • Samråd
 • Upphävd
 • Överklagad

Sortera

Down icon
 • Detaljplan
 • Område
 • Status
DetaljplanOmrådeStatus
Lund norra
Överklagad
Genarp
Bearbetas
Lund centrum
Bearbetas
Lund centrum
Bearbetas
Lund norra
Bearbetas
Genarp
Bearbetas
Genarp
Bearbetas
Lund centrum
Bearbetas
Lund södra
Bearbetas
Torna Hällestad
Upphävd
Lund södra
Bearbetas
Lund norra
Bearbetas
Lund västra
Godkänd
Lund södra
Bearbetas
Lund centrum
Bearbetas
Lund södra
Bearbetas
Lund centrum
Överklagad
Lund centrum
Bearbetas
Lund öster
Samråd
Lund centrum
Bearbetas
Lund södra
Bearbetas
Stångby
Avskrivet
Stångby
Bearbetas
Stångby
Överklagad
Stångby
Avskrivet
Lund västra
Godkänd
Lund centrum
Bearbetas
Lund norra
Bearbetas
Lund norra
Bearbetas
Lund norra
Överklagad
Lund norra
Bearbetas

Detaljplaner i tidiga skeden

Här hittar du de områden som har fått planuppdrag av byggnadsnämnden och som vi har börjat arbeta med. Det kan dröja lång tid innan det är dags för samråd och det är inte säkert att alla planer slutförs.

Område

Down icon
 • Dalby
 • Lund centrum
 • Lund norra
 • Lund södra
 • Lund väster
 • Lund öster
 • Södra Sandby
 • Veberöd

Sortera

Down icon
 • Detaljplan
 • Område

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen. I den står det hur gator och allmänna platser ska utformas samt hur byggnader ska användas, utformas och placeras. Ofta görs detaljplanen för ett eller ett par kvarter eller några fastigheter. Planen består av en karta med en plan- och genomförandebeskrivning.

Detaljplanen är ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut. Om du söker bygglov tittar vi till exempel på vad detaljplanen säger om din tomt.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Kontakta stadsbyggnadskontoret

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Du är också välkommen att ringa medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
Besöksadress: Brotorget 1, Lund

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?