Länk till startsidan

Detaljplaner

Kommuner reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut med en detaljplan. I detaljplanen kan du se vad du får och inte får bygga eller ändra inom planområdet. När en ny detaljplan ska tas fram har du möjlighet att tycka till om ett förslag.

Hitta gällande detaljplaner

De allra flesta gällande detaljplaner hittar du här via webben. Du söker via karta eller om du känner till adress eller fastighetsbeteckning.

Om du behöver hjälp att hitta rätt detaljplan kan du kontakta medborgarcenter.

Detaljplaner på gång

Här kan du se vilka områden i Lunds kommun som håller på att få en ny detaljplan.

Handlingarna till de planer som är på samråd eller granskning finns även tillgängliga på:

  • Kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund
  • Stadsbiblioteket i Lund, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
  • Om förslaget gäller orten: medborgarcenter och/eller biblioteket i Dalby, Veberöd, Genarp eller Södra Sandby.

Kontaktuppgifter till medborgarcenter

Förslag till detaljplaner i Lund på karta


Alla förslag till detaljplaner – du kan sortera planerna på namn, område och status.

Detaljplan, namn

Område

Status

Borgaren 1 Vittnesgränden 14 (Fäladsskolan)

Lund

Granskning

Bursan 3 – Pilgrimsvägen

Lund

Bearbetas

Dirigenten 2 – Scheelevägen

Lund

Bearbetas

Företaget 7 Nova

Lund

Antagen

Genarp 9:12 och 9:7 – söder om Kyrkovägen 

Genarp

Bearbetas

Helgonagården 5:36 – vid Getingevägen 

Lund

Bearbetas

Hällestad 8:144 – Lärarvägen 

Torna Hällestad

Överklagad

Klostergården 1:6 – planprogram för Nationellt Centrum för Idrott och Folkhälsa

Lund

Startat

Kugghjulet 1 och 5 – Västerbro

Lund

Bearbetas

Lilla Råby 18:38  vid Lunds södra infart

Lund

Bearbetas

Margretedal, vid Stora Södergatan/Södra vägen/Tullgatan/Södra Esplanaden

Lund

Bearbetas

Paradis 51 – Allhelgona Kyrkogata

Lund

Överklagad

Riksvapnet 3 Landsdomarevägen

Lund

Bearbetas

Sandby 6:45 – Borrsvängen 20 

Södra Sandby

Laga kraft

Smörkärnan 1 och 2 – Västerbro

Lund

Laga kraft

Stora Råby 37:20 Stora Råby Byaväg

Lund

Bearbetas

Stormen 1 och Molnet 2 Nordanväg/Östanväg/Stattenavägen

Lund

Överklagad

Södra Sandbys centrum – planprogram

Södra SandbyBearbetas

Vallkärratorn 1:47 – Svenshögsvägen

Lund

Bearbetas

Vallkärratorn 8:8 Stångby Öster II

Lund

Bearbetas

Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 Stångby

Lund

Godkänd

Vallkärratorn 10:3 – Korsåkersparken

Lund

Bearbetas

Värmeväxlaren 3 – Västerbro

Lund

Bearbetas

Åbrodden 1 - Häckebergaskolan

Genarp

Bearbetas

Önneslöv 16:11 – Björnstorp

Dalby

Antagen

Östra Torn 27:2 – Kunskapsparken

Lund

Laga kraft

Östra Torn 27:2 – Nobelkvarteren

Lund

Bearbetas

Östra Torn 27:2 – Patentkvarteren

Lund

Bearbetas

Östra Torn 27:2 – Torgkvarteren

Lund

Bearbetas

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen. I den står det hur gator och allmänna platser ska utformas samt hur byggnader ska användas, utformas och placeras. Ofta görs detaljplanen för ett eller ett par kvarter eller några fastigheter. Planen består av en karta med en plan- och genomförandebeskrivning.

Detaljplanen är ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut. Om du söker bygglov tittar vi till exempel på vad detaljplanen säger om din tomt.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Kontakta stadsbyggnadskontoret

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Du är också välkommen att ringa medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
Besöksadress: Brotorget 1, Lund

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?