Länk till startsidan

Stora Råby 37:20

Vid Stora Råby Byaväg kan det bli nya bostäder.

PÄ 27/2017a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 28 juni 2019. Arbetet är satt på paus i väntan på besked om hur dagvattnet ska hanteras.

Kort om planen

Syftet med planen göra det möjligt med fler bostäder bostadsbebyggelse inom planområdet.
Nya byggrätter för bostadshus förväntas innebära att knappt 45 bostäder kan byggas. Förslaget innebär att både friliggande hus och radhus blir 1½-2 våningar.

Samrådshandlingar

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Jenny Lindström.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?