Länk till startsidan

Parkering och trafik

 • Boendeparkering

  På vissa adresser kan du som är folkbokförd parkera till ett lägre pris. Läs här!

 • Parkering i Lund

  Vi kan inte garantera en ledig plats men vi kan hjälpa dig med mycket kring parkering.

 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  Har du svårt att förflytta dig kan du söka tillstånd för att få parkera närmare målet.

 • Pendlarparkeringar

  Ta bilen till bussen eller tåget för att resa miljösmart in till staden.

 • Trafiksäkerhet

  Viktig fråga! Vi arbetar med hinder, hastigheter och säkerhet på flera sätt.

Aktuellt

Parkering och trafik

Stadsutveckling och trafik

Här kan du lämna felanmälningar som gäller bland annat gator, cykelvägar, lekplatser, parker, grönområden, idrottsplatser och friluftsbad.

Stadsutveckling och trafik

Till gångpanelen söker vi dig som vill dela med dig av dina erfarenheter och fungera som expertråd och bollplank för frågor om hur Lund kan bli en bättre kommun att gå i.

Nyheter