Länk till startsidan

Boendeparkering

I vissa områden av centrala Lund kan du som bor i området ansöka om tillstånd för parkering på gatumark till ett lägre pris. Din ansökan gör du hos vårt parkeringsbolag, LKP.

Sedan år 2020 tar det kommunala parkeringsbolaget, LKP, emot din ansökan om boendeparkering.

Karta för områden med boendeparkering i Lund

Regler för boendeparkering

  • Du måste vara folkbokförd på adressen och registrerad ägare till den bil du söker tillstånd för. Bilen måste vara i bruk, det vill säga inte avställd. Du kan bara söka tillstånd för en bil.
  • Med tillståndet kan du parkera på särskilt utmärkta avgiftsbelagda parkeringsplatser inom ditt område. Tillståndet gäller bara kommunal gatumark och inte privat parkering.
  • Med hänsyn till renhållning och gatuunderhåll är parkeringstiden begränsad till högst 14 dygn i följd.
  • Tillstånd för parkering av tjänstebil i anslutning till bostaden kan ges om du kan uppvisa intyg från arbetsgivare som styrker rätten att använda tjänstebil för privat bruk. Du som vill ansöka om tillstånd för tjänstebil ska kontakta LKP AB.
  • Lunds kommun tar även fortsättningsvis beslut om områden, regler och taxa, medan LKP AB sköter all parkeringsövervakning på allmän mark i Lunds kommun.

Pris för boendeparkering

Avgiften du betalar, när du har ett godkänt boendeparkeringstillstånd hittar du hos LKP.

Boendeparkering – LKP

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?