Länk till startsidan

Margretedal

Ett stenkast från Stadsparken ligger idag en bensinmack, bilförsäljning och industrilokaler. Detaljplanen visar hur bostäder, café, cykelvägar och en park kan ersätta detta och bli en välkomnande entré till innerstaden.

PÄ 14/2016

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit på granskning. Sista dag att lämna synpunkter var den 29 juni 2022. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Kort om planen

Detaljplanen utgår från planprogrammet Söderport från 2018 och innebär en förtätning med cirka 470 nya bostadsrätter och hyreslägenheter. Husen planeras bli fyra till åtta våningar höga.

Den välbesökta hundrastgården vid Södra Esplanaden och den äldre bebyggelsen i parken bevaras och omkringliggande parkyta utökas in mellan de nya planerade husen. De befintliga parkeringshusen söder om parken rivs för att ge plats åt de nya bostäderna. Parkeringsplatser kommer istället att rymmas in i det planerade kvarteret längs Tullgatan. Utformningen har anpassats och tagit hänsyn till riksintresset för kulturmiljö och närheten till Natura 2000-område inom Stadsparken.

Förslaget innebär att Hardebergaspåret rätas ut och leds om till att fortsätta rakt genom det planerade bostadsområdet in mot skejtparken, Söderlyckan. Ambitionen är att underlätta för Lundaborna som rör sig i området, för gående och cyklister men även för de som åker buss eller kör bil.

Granskningshandlingar

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Ellinor Swahn.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?