Länk till startsidan

Höjdpunkten 2

Norr om Solbjersvägen och väster om Odarslövsvägen planeras för kontor, service, restaurang, handel och apotek.

PÄ 12/2022

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter

Planen är på granskning, sista dag att lämna sypunkter är den 9 augusti 2024.

Fler sätt att lämna synpunkter

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Kom ihåg att ange ditt namn och postadress.

Kort om planen

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga kontor och även olika former av service, handel, restaurang, apotek och liknande. Vidare tillåter planförslaget forskning och utveckling.

Fastigheten kan bebyggas med två större sammanhängande volymer med möjlighet till en gångbro mellan dem.

Byggnaderna skapar en viktig del i entrén in till Brunnshög via Odarslövsvägen. På andra sidan Odarslövsvägen byggs "Portkvarteren" som innehåller bostäder och service. Det är därför av vikt att exploateringen på Höjdpunkten 2 trappas ner och möter gaturummet på ett nedtonat sätt.

Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning Höjdpunkten 2 2024-06-17.pdf Pdf, 16 MB, öppnas i nytt fönster. 16 MB 2024-06-27 08.44
Plankarta med illustration Höjdpunkten 2 2024-06-17.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2024-06-27 08.44
Samrådsredogörelse Höjdpunkten 2 2024-06-17.pdf Pdf, 336 kB, öppnas i nytt fönster. 336 kB 2024-06-27 08.44

I planärendet finns även följande utredningar:

Trafikutredning 2024-05-23, Dagvattenutredning 2024-05-07 och Riskutredning 2024-03-21

Dessa är inte digitalt tillgängliga och du kan därför inte ladda ned dem själv. Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill ta del av dem.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Planbeskrivningen och plankartan finns under samrådstiden även tillgängliga på:

  • Kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund
  • Stadsbiblioteket i Lund, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Christoffer Lindskov.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?