Länk till startsidan

Lilla Råby 18:38

Innanför motorvägen vid Lunds södra infart kan det bli en ny större pendlarparkering och en ny bensinstation/drivmedelsstation.

PÄ 24/2018

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit på granskning. Sista dag att lämna synpunkter var den 16 februari 2024. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt med ytterligare drivmedelsförsäljning inom del av fastigheten Lilla Råby 18:38. Det är också aktuellt med en större pendlarparkering och en ny utfart mot Malmövägen.

Granskningshandlingar

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Daniel Mathiasson.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?