Länk till startsidan

Kugghjulet 1 och 5

På Västerbro, vid Måsvägen, planeras för nio kvarter med bland annat bostäder, butiker, kontor och förskola.

PÄ 12/2017

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Byggnadsnämnden beslutade den 16 maj 2024 att godkänna detaljplanen och att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Kort om planen

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för en omvandling av redan bebyggt område, med god närhet till kollektivtrafik, och innefattar nio nya bostadskvarter bestående av totalt
ca 860–930 bostäder med inslag av centrumverksamhet i strategiska lägen och möjlighet till kultur. Dessutom möjliggörs en förskola och en ny park. Bostadskvarterens gårdar kan underbyggas med parkeringsgarage.

Mer om Västerbros utveckling

Antagandehandlingar

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Jenny Nagenius och Maja Skoog.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?