Länk till startsidan

Paradis 51

Vid Allhelgona Kyrkogata i centrala Lund kan det bli möjligt med nya byggnader för universitetet.

PÄ 06/2020

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen är överklagad.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga tätare i kvarteret med med ytterligare byggnader för utbildning och forskning. Vid behov kan också blir "centrumändamål", det vill säga exempelvis butik eller café. Det blir fortsatt möjligt att köra in från Allhelgona Kyrkogata med bil.

Kvarteret är grönskande och kulturhistoriskt värdefullt och dessa värden ska ges ett skydd i detaljplanen.

Uppdaterade antagandehandlingar

Nya, uppdaterade antagandehandlingar efter byggnadsnämndens sammanträde då det gjordes tilläggsyrkande.

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Åsa Nyberg.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?