Länk till startsidan

Norra Fäladen

En ny skola med mötesplats och bibliotek, ett öppet och vidareutvecklat centrum och fler bostäder. Det är några av de långsiktiga utvecklingsplanerna för området. Du kan bidra med din kunskap och peka ut viktiga platser i området.

Vad tycker du?

Din kunskap om stadsdelen idag kan bidra till ett bättre Norra Fäladen imorgon. Kommunen kommer ta fram en övergripande plan för områdets utveckling, ett så kallat planprogram. Men först vill vi veta hur du upplever platser i området idag.

Planprogram – övergripande planering

Planprogrammet ska skapa en helhetsbild av områdets utveckling och vägleda i den mer detaljerade planeringen. Målet med utvecklingen är bland annat fler bostäder längs Svenshögsvägen, en ny grundskola och kulturskola med mötesplats och bibliotek och ett mer öppet och vidareutvecklat centrum. Svenshögsvägen ska förbättras och ge mer plats för cykel och kollektivtrafik och stadsdelen ska få fler och vidareutvecklade ytor att leka, promenera.

Fäladslyktan – en ny mötesplats

Behovet av en ny skola är prioriterat och därför håller kommunen redan nu på att ta fram en ny detaljplan.

En visionsbild visar en ljus byggnad med stora fönster. Framför byggnaden rör sig siluetter av människor, vid sidan finns träd.
Visionsbilden visar hur Fäladslyktan kan komma att se ut ungefär. Förändringar kan ske innan byggnaden står klar.

Planeringsarbetet har startat med en ny skola som ska ersätta nuvarande Fäladsskolan, som är i dåligt skick. Tanken är samla ihop skolan som idag ligger utspridd med små byggnader över en ganska stor yta för att på så sätt få en betydligt bättre skolgård och uteidrottsmöjligheter och mer ändamålsenliga lokaler inne på skolan. På skolgården ska det finnas volleybollplan, basketplan och gröna ytor.

Samtidigt passar vi på att göra plats även för kulturskolan, bibliotek och en mötesplats för seniorer. Fäladslyktan kommer alltså att bli en samlingsplats för hela stadsdelen och skapa gemenskap över generationsgränser. Tanken är att det ska finnas aktiviteter kvällstid och att skolans ateljéer, slöjdsalar, idrottshall och mötesrum ska kunna användas av flera.

Tidplan och process

  • December 2022: Byggnadsnämnden beslutar preliminärt att detaljplaneförslaget för Fäladslyktan/skolan ska gå ut på samråd.
  • Januari-mars 2023: Samråd för detaljplaneförslaget med möjlighet att lämna synpunkter på den fysiska planeringen.
  • 2023, första halvåret: Dialog med Fäladsborna för att ta reda på hur man vill att området ska utvecklas.
  • 2024: Samråd med möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till planprogram.
  • 2024: Preliminär byggstart av Fäladslyktan, skolan är kvar i befintliga lokaler.
  • 2026: Skolan, kulturskolan, bibliotek och mötesplats planeras flytta in i nya Fäladslyktan.

Kontakt

Har du frågor om arbetet med planprogrammet och detaljplanen för Fäladslyktan/skolan kontaktar du medborgarcenter och ber att få prata med Jenny Nagenius på stadsbyggnadskontoret.

Medborgarcenter: 046-359 50 00

E-post: lunds.kommun@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?