Länk till startsidan

Nöbbelöv

Lunds kommun har tagit fram ett planprogram som visar hur Nöbbelöv på lång sikt kan få flera hundra nya bostäder, bland annat genom att man samlar parkering på ett effektivare sätt och strukturerar grönskan annorlunda. Tillsammans kan det utveckla Nöbbelöv till en stadsdel med mer karaktär och service.

Stadsbyggnadsidé för Nöbbelöv. De vita husen är för att visa var och hur mycket det kan byggas, men säger inget om hur husen kommer att se ut.

Den 11 mars 2021 beslutade byggnadsnämnden om det planprogram som för ungefär ett år tidigare var ute på samråd.

Planprogrammet är ett första steg i det som sedan ska bli flera nya detaljplaner för området, den första planen uppskattas vara aktuell för samråd tidigast under hösten 2023. Planarbetet i den södra delen av planområdet ligger först i en preliminär etappindelning.

Planprogrammet som byggnadsnämnden fattade beslut om den 11 mars 2021 Pdf, 6 MB. (PDF, 6 MB)

Planprogrammet i korthet

Planprogrammet visar hur majoriteten av de nya husen kan ligga längs med Kävlingevägen och Nöbbelövsvägen. Det kommer att finnas plats för både flerfamiljshus, radhus och parhus, men exakt var de ska placeras och hur de ska utformas är inte bestämt än.

Tanken är att Kävlingevägen och Nöbbelövsvägen ska bli stadsgator så att hastigheten blir lägre och gatorna blir tryggare även för de som går och cyklar.

Det beslutade planprogrammet visar också hur två-tre så kallade mobilitetshus kan byggas på strategiska platser i området, i förslaget var det fler. I mobilitetshusen ska det finnas plats för vanlig bilparkering, men också annan service till exempel bilpooler och cykelservice.

Justeringar från det det första förslaget

Beslutet innebär en del justeringar från det första förslaget som var på samråd. En principiellt viktig fråga är att för den östra delen av området måste man invänta trafikverkets besked om hur de tänker sig järnvägens utveckling. Utöver det har bland annat en större förskola och ett LSS-boende getts utrymme, ett mobilitetshus (parkeringshus med service) har fått en mer central placering och den allmänna gröningen har därmed kunnat få mer plats.

Samråd och synpunkter

Under samrådet 2020 kom det in ungefär ett hundra yttranden, de allra flesta från privatpersoner som bor i området. Innan byggnadsnämnden fattade beslut om planprogrammet fick de läsa vilka synpunkter som kommit in i en samrådsredogörelse. I den finns också beskrivet hur de olika synpunkterna har hanterats.

Samrådsredogörelse Pdf, 661 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?