Länk till startsidan

Källby, Klostergården och Sankt Lars

Sydvästra Lund ett spännande utvecklingsområde! Här finns Klostergården som i december 2023 kommer att ha en pågatågstation, Sankt Lars-området i stark utveckling och inte minst Källby som successivt kommer att omvandlas till en mer blandad stadsdel.

Källby

När det gäller Källby så håller Lunds kommun på att ta fram en för­djupning av översiktsplanen (FÖP). Området man tittar på täcker in stora delar av sydvästra Lund. I arbetet tittar man på frågor som exempelvis vad och var vi ska bygga, vad är viktigt att bevara och vilka kvaliteter som är viktiga att utveckla. Tidshorisonten är tjugo år framåt.

Liter tidigare i planerna ligger ett Nationellt Centrum för Idrott och Folkhälsa (NCIF) som kan ligga vid Källbybadet. Under våren 2023 är det ett första samråd kring planerna.

Nu har vi börjat utreda hur ett område vid Källbybadet, i sydvästra Lund, kan bli en bra plats för ett Nationellt Centrum för Idrott och Folkhälsa (NCIF). Ett centrum skulle passa väl in i områdets inriktning mot idrott och rekreation. Till våren 2023 är det dags för samråd.

Mer om Nationellt Centrum för Idrott och Folkhälsa


Nästa steg i arbetet med den fördjupade översiktsplanen är det som kallas granskning, då har Lundabor, fastighetsägare och andra berörda en ny möjlighet att lämna synpunkter. Det kommer dock inte att ske redan hösten 2022 som tidigare har meddelats.

Mer om den fördjupade översiktsplanen


Utgångspunkten i det tidiga arbetet med FÖP Källby var att reningsverket skulle tas bort. Nu har kommunfullmäktige beslutat att det ska vara kvar.

Mer om planerna på framtida avloppsrening


Den nya stationen är en annan viktig del i områdets utveckling. Stationen som byggs av Trafikverket med Lunds kommun som medfinansiär är klar i slutet av 2023.

Fyrspåret Malmö–Lund och vad det innebär för Lund

Trafikverkets webbsida om Klostergårdens station

Klostergården och Sankt Lars

Parallellt med den långsiktiga planeringen för Källby arbetar också Lunds kommun med att ta fram nya detaljplaner för delar av området, både i Klostergården och Sankt Lars. Det handlar främst om förtäta och göra plats för både fler bostäder, service och arbetsplatser i den befintliga bebyggelsen. Men även rekreationen har en viktigt roll i området.

Stormen och Molnet på Klostergården, vid Nordanväg–Östanväg–Stattenavägen

Lilla Råby 18:38 – vid Malmövägen/E22:an

Höjeådalens naturreservat

Höjeådalen är ett natur- och rekreationsområde vid Lunds södra gräns, en grön korridor på 68 hektar.

Naturområden i Lund

Stilla vatten i Höje å, med gräs, buskar och träd, en sommarkväll där solen färgar himmelen svagt rosa.
Höjeådalen en sommarkväll.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?