Länk till startsidan

Källby, Klostergården och Sankt Lars

Sydvästra Lund ett spännande utvecklingsområde! Här finns Klostergården som i december 2023 kommer att ha en pågatågstation, Sankt Lars-området i stark utveckling och inte minst Källby som successivt kommer att omvandlas till en mer blandad stadsdel. Just nu är det mycket fokus på idrott och rekreation.

Källby

När det gäller Källby så har Lunds kommun börjat ta fram en för­djupning av översiktsplanen (FÖP). När kommunen beslutade att reningsverket ska vara kvar sattes arbetet på paus eftersom förutsättningarna ändrades så mycket.

Mer om planerna på framtida avloppsrening

Nästa steg i arbetet med den fördjupade översiktsplanen är det som kallas granskning, då har Lundabor, fastighetsägare och andra berörda en ny möjlighet att lämna synpunkter. Det har dock inte skett under hösten 2022 som vi tidigare hade planerat, när vi vet hur tidplanen ser ut framåt berättar vi det här.

Mer om den fördjupade översiktsplanen

Idrottsstråket

Idrottsstråket i södra Lund ska stärka kommunen som idrottsstad och samla såväl bredd som elit. Stråket sträcker sig mellan Bollhuset i norr och Höjeådalen i söder och här finns många spännande projekt de kommande åren.

Mer om idrottsstråket

Nationellt centrum för idrott och folkhälsa

I idrottsstråket ingår planerna på ett Nationellt Centrum för Idrott och Folkhälsa (NCIF) som kan ligga vid Källbybadet.

Mer om Nationellt Centrum för Idrott och Folkhälsa

Klostergården och Sankt Lars

Den nya stationen är en viktig del i områdets utveckling. Stationen som byggs av Trafikverket med Lunds kommun som medfinansiär är klar i slutet av 2023.

Fyrspåret Malmö–Lund och vad det innebär för Lund

Trafikverkets webbsida om Klostergårdens station

Parallellt med den långsiktiga planeringen för Källby arbetar också Lunds kommun med att ta fram nya detaljplaner för delar av området, både i Klostergården och Sankt Lars. Det handlar främst om förtäta och göra plats för både fler bostäder, service och arbetsplatser i den befintliga bebyggelsen. Men även rekreationen har en viktigt roll i området.

Stormen och Molnet på Klostergården, vid Nordanväg–Östanväg–Stattenavägen

Lilla Råby 18:38 – vid Malmövägen/E22:an

Höjeådalens naturreservat

Höjeådalen är ett natur- och rekreationsområde vid Lunds södra gräns, en grön korridor på 68 hektar.

Naturområden i Lund

Stilla vatten i Höje å, med gräs, buskar och träd, en sommarkväll där solen färgar himmelen svagt rosa.
Höjeådalen en sommarkväll.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?