Länk till startsidan

Fyrspåret Malmö-Lund

Visste du att fyrspårutbyggnaden är ett stort infrastrukturprojekt, som är en del av satsningen på järnväg i Skåne de kommande åren? Dagens två spår ska bli fyra, flera tågstationer byggs om och i Klostergården, där byggs en helt ny tågstation.

Kollagebild som visar visionsbilder av de nya stationerna längs fyrspåret Malmö-Lund.
Kollagebild som visar visionsbilder av de nya stationerna längs fyrspåret Malmö-Lund.

I april 2020 startade Trafikverket bygget av fyra spår från Flackarp in till Klostergården i Lund. I december 2023 kan du räkna med att den nya banan är i full drift. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup ska byggas om och vid Klostergården i södra Lund byggs en helt ny station.

Klostergårdens station

Sommaren 2020 startade bygget av Klostergårdens station. Stationen ska bli trygg, ljus och tillgänglig. Vinklade trappor leder upp till perrongerna och det finns också ramper för rörelsehindrade. Runt stationen uppförs bullerskydd. I anslutning till stationen skapas en ny breddad underjordisk passage för dig som går och cyklar. I december 2023 beräknas Klostergårdens station var färdig.

Den nya stationen blir en central del i områdets utveckling - här bygger vi nya bostäder och ger plats för service och kontor. Stationen kommer att bli en entré till fritidsliv med idrott och rekreation samt skapar möjligheter att ta Pågatåget från norra Lund, Stångby eller Gunnesbo till Klostergården.

Det är Trafikverket som bygger stationen och Lunds kommun är beställare och medfinansiär. Bygget omfattar själva stationen och området runt omkring. Trafikverket bygger också en järnvägsbro över en framtida väg för kollektivtrafik, gående och cyklister i Sunnanvägs förlängning - söder om stationen - på uppdrag av Lunds kommun.

Den station för Pågatågstrafik som ska byggas är en nedbantad version av det första förslaget, men stationen kan vidareutvecklas i framtiden när området runt Källby exploateras. Stationen får två sidoplattformar med på- och avstigning från de yttre spåren. Plattformarna blir cirka 250 meter långa och utrustas med bänkar och väderskydd. De två nya spåren, på sträckan Lund–Flackarp, byggs på den västra sidan om dagens spår.

Vid station Klostergården kommer fyra till sex Pågatåg att stanna varje timme. Övriga Pågatåg, och andra sorters tåg som till exempel Öresundståg och godståg, kommer att köra förbi både på spåret närmast perrongen och i högre hastigheter på de två inre spåren beroende på tågtyp. På sikt ska även höghastighetståg köra förbi.

Själva bygget av stationen samt tunnel för bussar, cyklister och fotgängare är beräknat att kosta 118,2 miljoner kronor.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?