Länk till startsidan

Fyrspåret Malmö–Lund

Visste du att fyrspårutbyggnaden är ett stort infrastrukturprojekt, som är en del av satsningen på järnväg i Skåne de kommande åren? Dagens två spår ska bli fyra, flera tågstationer byggs om och i Klostergården, där byggs en helt ny tågstation.

Kollagebild som visar visionsbilder av de nya stationerna längs fyrspåret Malmö–Lund.
Kollagebild som visar visionsbilder av de nya stationerna längs fyrspåret Malmö-Lund.

I april 2020 startade Trafikverket bygget av fyra spår från Flackarp in till Klostergården i Lund. I december 2023 kan du räkna med att den nya banan är i full drift. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup ska byggas om och vid Klostergården i södra Lund byggs en helt ny station.

Här kan du läsa med om fyrspåret och se hur bygget påverkar dig

Trafikverket: Fyrspåret mellan Malmö och Lund

Klostergårdens station

Sommaren 2020 startade bygget av Klostergårdens station. Stationen ska bli trygg, ljus och tillgänglig. Vinklade trappor leder upp till perrongerna och det finns också ramper för rörelsehindrade. Runt stationen uppförs bullerskydd. I anslutning till stationen skapas en ny breddad underjordisk passage för dig som går och cyklar. I december 2023 beräknas Klostergårdens station var färdig.

Den nya stationen kommer att bli en entré till fritidsliv med idrott och rekreation samt skapar möjligheter att ta Pågatåget från Stångby eller Gunnesbo till Klostergården.

Det är Trafikverket som bygger stationen och Lunds kommun är beställare och medfinansiär. Bygget omfattar själva stationen och området runt omkring. Trafikverket bygger också en järnvägsbro över en framtida väg för kollektivtrafik, gående och cyklister i Sunnanvägs förlängning - söder om stationen - på uppdrag av Lunds kommun.

Titta på en digital modell av Klostergårdens station

Trafikverket har gjort en digital modell av stationerna längs fyrspåret mellan Malmö och Lund. Modellen är inte en exakt återgivning av stationerna, men du kan få en bild av ungefär hur stationerna kommer att se ut.

Här kan du se Trafikverkets visualisering.

Vad händer i just nu?

Här uppdaterar vi utifrån Trafikverkets information.

  • Trafikverket meddelar att passagen för gång- och cykeltrafik under järnvägen vid Klostergården preliminärt öppnas i mitten av juli. Det som fördröjer arbetet är bland annat sena leveranser av material till fundament och bullerskärmar. Från juli är sedan passagen sedan öppen cirka två månader innan Trafikverket tillfälligt måste stänga inför tågstoppet den 19–28 september. Passagen stängs preliminärt i vecka 35–36.
  • Tidigare i vår öppnades vägarna under bron vid Höje å. Nu är det fritt fram att ströva hela vägen längs Höje å och vägen ner till Höje å-området från Åkerlund & Rausings väg är också öppen igen.
  • En tillfällig gång- och cykelpassage planeras också under järnvägsbron som byggdes förra året, i höjd med Höjeåvägen. Vägen öppnas preliminärt i sommar, men kan behöva stängas periodvis under spårarbeten.
  • De två trapporna vid den blivande stationen är färdiggjutna, en lite annorlunda design jämfört med hur trappor ser ut vid andra stationer.
  • Plattformarna blir cirka 250 meter långa. Den västra plattformen börjar ta form, den östra byggs i ett senare skede. Passagen under stationen är stängd och kommer öppnas till sommaren. Först måste stödmuren vid Åkerlund & Rausings väg och vägar vid tunneln bli klara och säkra.
  • Trafikverket meddelar den 31 januari 2022 att arbetet med järnvägstunneln i Åkarp tar längre tid än beräknat och att bygget av Fyrspåret därför planeras om. Det innebär trafik på tillfälliga spår ett år till. Men Fyrspåret försenas inte, alla spår och stationer kommer vara klara i oktober 2023. Den nya planeringen påverkar inte tidplanen för bygget av Klostergårdens station.
  • Vid Ringvägen finns en tillfällig väg för gående och cyklister och vägen under broarna vid Höje å är öppen sedan mars.
  • Trafikverket bygger bullerskydd vid Haga och Månslyckan. Fundamenten är på plats till bullerskyddsskärmarna, som ska byggas vid koloniträdgårdarna, från Ringvägen upp till Svanevägen. Under våren monteras själva skärmarna mellan koloniträdgårdarna och järnvägen.
  • Bullerskydden är en del av Fyrspåret och bygget av Klostergårdens station. Skärmarna blir cirka fem meter höga med både träpaneler och genomskinliga sektioner.

Den station för Pågatågstrafik som ska byggas är en nedbantad version av det första förslaget, men stationen kan vidareutvecklas i framtiden när området runt Källby exploateras. Stationen får två sidoplattformar med på- och avstigning från de yttre spåren. Plattformarna blir cirka 250 meter långa och utrustas med bänkar och väderskydd. De två nya spåren, på sträckan Lund–Flackarp, byggs på den västra sidan om dagens spår.

Vid station Klostergården kommer fyra till sex Pågatåg att stanna varje timme. Övriga Pågatåg, och andra sorters tåg som till exempel Öresundståg och godståg, kommer att köra förbi både på spåret närmast perrongen och i högre hastigheter på de två inre spåren beroende på tågtyp. På sikt ska även höghastighetståg köra förbi.

Själva bygget av stationen samt tunnel för bussar, cyklister och fotgängare är beräknat att kosta 118,2 miljoner kronor.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?