Länk till startsidan

Nytt dubbelspår Hässleholm–Lund

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska börja planera för ett nytt dubbelspår på järnvägssträckan Hässleholm-Lund.

I december 2022 avbröt regeringen projektet med höghastighetsbanor där sträckan Hässleholm-Lund var en del. I oktober 2023 tog regeringen ett nytt beslut att ge Trafikverket i uppdrag att planera för två nya spår mellan Hässleholm och Lund. Regeringen beslutade också att andra åtgärder som höjer järnvägens kapacitet ska ingå i den nationella planen för transportinfrastruktur. Dessa åtgärder ryms inom den ekonomiska ramen för det tidigare objektet Hässleholm–Lund, del av nya stambanor.

Detta tillkommer i planen för 2022–2033:

  • Hässleholm – Lund, två nya spår
  • Ny planskild spårkorsning på Malmö bangård
  • Anläggande av fler plattformsspår i banhallen på Malmö C
  • Utbyggnad till dubbelspår mellan Östervärns station och Malmö C
  • Förbigångsspår Slätthult (Södra stambanan)
  • Mötesspår på godsstråket genom Skåne
  • Förbigångsspår Rättelöv och spår 21 i Hässleholm (Södra stambanan)

Regeringen bedömer att detta är viktigt, framför allt för godstrafiken genom Skåne och för ökad kapacitet i järnvägsnätet inför att den nya Fehmarn Bält-förbindelsen ska öppna.

Bakgrund

I december 2022 avbröt regeringen projektet med höghastighetsbanor. I oktober 2023 tog regeringen beslut om två nya uppdrag till Trafikverket. Uppdragen ska underlätta för arbetspendling och godstrafik på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Det andra uppdraget, förutom dubbelspår mellan Hässleholm och Lund, är att återstarta planeringen på sträckan Göteborg-Borås.

Läs mer om regeringens beslut på Trafikverkets webbplats.

Utbyggd järnväg ska underlätta för arbetspendling och godstrafik, här kan du läsa pressmeddelandet på regeringens webbplats.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?