Länk till startsidan

Lilla Råby 18:38

Innanför motorvägen vid Lunds södra infart kan det bli en ny större pendlarparkering och en ny bensinstation/drivmedelsstation.

PÄ 24/2018

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 8 februari 2021. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt med ytterligare drivmedelsförsäljning inom del av fastigheten Lilla Råby 18:38. Det är också aktuellt med en större pendlarparkering och en ny utfart mot Malmövägen.

Samrådshandlingar

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Daniel Mathiasson.
Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?