Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Inget nationellt idrottscentrum på Källby

Det idrottscentrum som har planerats vid Källbybadet i sydvästra Lund kommer inte att bli av. Anledningen är att det är trångt på platsen och att bygga ihop anläggningen med Källbybadet blir för kostsamt.

Tanken med ett nationellt idrottscentrum har varit att bygga en ny form av idrottsanläggning som binder samman inomhusytor- och utomhusmiljöer. Det är byggaktören Hemsö som tillsammans med idrottsrörelsen initierat projektet och under 2022 reserverades en bit mark till Hemsö.

För att spara på den värdefulla grönskan och för att få till en bra anläggning har det varit bärande att integrera nuvarande Källbybadet. Men, en nödvändig ombyggnad av badet menar nu Lunds kommun blir för kostsam och detta gör alltså att planeringen avbryts.

Lunds kommun ser positivt på ett nationellt idrottscentrum i Lund och välkomnar andra placeringar.

Uppdaterad:

Dela sidan: