Länk till startsidan

Ny centralstation i Lund

Lunds centralstation och området runt den ska byggas om för att kunna möta framtidens resande. Det är allt fler som reser kollektivt och Lund C är en viktig station för resenärer regionalt och nationellt. Den nya stationen ska göra det enkelt att resa kollektivt, i och till och från Lund.

Vy från Clemenstorget mot det tänkta stationshuset
Illustration av C.F Møller Architects

Regeringen beslutade under 2022 att avsluta Trafikverkets arbete med nya stambanor för att istället satsa på att utveckla och förbättra befintliga. Det innebär att en station under mark i Lund inte längre är aktuell och att Lunds kommun kan återuppta arbetet med att skapa en ny station ovan mark.  

Arbetet med stambana avslutat

I arbetet med stationsområdet är en ny stationsbyggnad viktig, men minst lika viktigt är att man kan parkera sin cykel på ett bra sätt, röra sig mellan tåg, buss och spårvagn och få en bra överblick.

Tidplan

Tidplanen för det nystartade arbetet är fortfarande osäker, men inga politiska beslut förväntas att tas förrän 2024.

Ramprogram visar riktning

I ett så kallat ramprogram har Lunds kommun tagit fram en helhetslösning för hela stationsområdet, både på västra och östra sidan. Ramprogrammet används för kommande detaljplaner och gör en successiv utveckling av området möjlig.

När ramprogrammet togs fram under 2015 gjordes ett samråd, som innebär att man frågade Lundabor, berörda parter som Trafikverket, Skånetrafiken, företag som kör buss och tåg med flera om deras synpunkter. Sammanlagt var det 150 olika svar som kom in till kommunen. Alla synpunkter har analyserats och många av dem kommer att få påverkan kring hur vi jobbar vidare med området runt Lund C.

Ramprogrammet beslutat 2015 Pdf, 12 MB.

Samarbete

Den nya stationen är ett samarbetsprojekt mellan Jernhusen, Trafikverket, Skånetrafiken, Region Skåne och Lunds kommun.

Mer om järnvägsarbete i Lund

Fyrspåret Malmö–Lund

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?