Länk till startsidan

Ny centralstation i Lund

Lunds Centralstation ska byggas om för att kunna möta framtidens resande. Det är allt fler som reser kollektivt och Lund C är en viktig station för resenärer regionalt och nationellt. Den nya stationen ska göra det enkelt att resa kollektivt, i och till och från Lund.

Nytt stationshus med torg i förgrunden
Illustration av D.F Møller Architects

Ramprogram visar riktning

I ett så kallat ramprogram har Lunds kommun tagit fram en helhetslösning för hela stationsområdet, både på västra och östra sidan. Ramprogrammet används för kommande detaljplaner och gör en successiv utveckling av området möjlig.

När ramprogrammet togs fram under 2015 gjordes ett samråd, som innebär att man frågade Lundabor, berörda parter som Trafikverket, Skånetrafiken, företag som kör buss och tåg med flera om deras synpunkter. Sammanlagt var det 150 olika svar som kom in till kommunen. Alla synpunkter har analyserats och många av dem kommer att få påverkan kring hur vi jobbar vidare med området runt Lund C.

Tidplan

Det finns inget beslut ifall järnvägen och stationen ska byggas ovan eller under mark därför finns heller ingen bestämd tidplan för Lund C.

Samarbete

Den nya stationen är ett samarbetsprojekt mellan Jernhusen, Trafikverket, Skånetrafiken och Lunds kommun.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?