Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Etapper och nyckeltal

Ingen kan sia om framtiden och veta exakt när den sista etappen i Brunnshög står färdig. Men vad som är säkert är att stadsbyggnadsidealen kommer att förändras längs vägen. Samtidigt kommer Brunnshög aldrig att bli färdigt – stadsdelen formas steg för steg och utvecklas även som färdigutbyggd.

Etapper

Brunnshög är i dag uppdelat i olika etapper och delområden, från norr till söder:

Forskningsanläggningarna

Science Village

Råängen

Centrala Brunnshög

Bygatorna

Södra Brunnshög

Nyckeltal för Brunnshög

  • Alla byggnader beräknas stå klara omkring 2050.
  • 40 000 boende och arbetande.
  • 50 % hyrt boende, 50 % ägt boende.
  • 225 hektar mark förvandlas till levande stadsdel, varav minst 30 hektar blir park.
  • Nya typer av boenden: Arkitektradhus, kollektivbostäder, byggemenskap, ägarlägenheter.
  • 1,6 miljoner kvadratmeter total byggnadsarea (all golvyta).
  • P-norm: 30 parkeringsplatser för cykel och åtta för bil per 1000 kvadratmeter yta.

I dag:

  • Ca 1 200 boende.
  • 44 nationaliteter.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?