Länk till startsidan

Etapper och nyckeltal

Ingen kan sia om framtiden och veta exakt när den sista etappen i Brunnshög står färdig. Men vad som är säkert är att stadsbyggnadsidealen kommer att förändras längs vägen. Samtidigt kommer Brunnshög aldrig att bli färdigt – stadsdelen formas steg för steg och utvecklas även som färdigutbyggd.

Etapper

Brunnshög är i dag uppdelat i olika etapper och delområden, från norr till söder:

Forskningsanläggningarna

Science Village

Råängen

Centrala Brunnshög

Bygatorna

Södra Brunnshög

Nyckeltal för Brunnshög

  • Alla byggnader beräknas stå klara omkring 2050.
  • 40 000 boende och arbetande.
  • 50 % hyrt boende, 50 % ägt boende.
  • 225 hektar mark förvandlas till levande stadsdel, varav minst 30 hektar blir park.
  • Nya typer av boenden: Arkitektradhus, kollektivbostäder, byggemenskap, ägarlägenheter.
  • 1,6 miljoner kvadratmeter total byggnadsarea (all golvyta).
  • P-norm: 30 parkeringsplatser för cykel och åtta för bil per 1000 kvadratmeter yta.

I dag:

  • Ca 1 200 boende.
  • 44 nationaliteter.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?