Länk till startsidan

Informationsmaterial om Brunnshög

Här hittar du blandat material som tagits fram om Brunnshögsprojektet.

Person i gul varselväst lägger gräs mellan spårvägsspåren.

Aktuell strukturplan för Brunnshög

En strukturplan visar ett områdes sammanhang av gator, grönska, stadsrum, bebyggelse samt dess koppling till omgivningen. Medan en detaljplan redovisar den exakta lokaliseringen för markanvändning och byggande gör inte strukturplanen det. På så sätt kan strukturplanen sägas ligga på en nivå mellan översiktsplan och detaljplan.

I strukturplanen syns Brunnshögs delområden:

Södra Brunnshög

Centrala Brunnshög

Råängen

Science Village

Forskningsanläggningarna

Bygatorna

Boken om Brunnshög

Brunnshög har som bekant ett starkt fokus på framtiden. Men området bär även på en dåtid, en tid som sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden. Den sidan av Brunnshög – hur forntid möter framtid – vill vi visa upp i boken Historien om Brunnshög: forntid till framtid.

Kontakta oss för att få boken i digitalt format.

Detaljplaner för Brunnshög

En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen. I den står det hur gator och allmänna platser ska utformas samt hur byggnader ska användas, utformas och placeras. Ofta görs detaljplanen för ett eller ett par kvarter eller några fastigheter. Planen består av en karta med en plan- och genomförandebeskrivning.

Detaljplanen är ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut. Om du söker bygglov tittar vi till exempel på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta gällande detaljplaner

Trafik och parkering

I Brunnshög ska trafikplaneringen ta sin utgångspunkt i fotgängarens och cyklistens situation och önskemål. Minst två tredjedelar av trafiken till och inom Brunnshög ska ske med cykel eller kollektivtrafik, och max en tredjedel med bil. Detta kallar vi tredjedelsmålet.

Hämta pdf om Tredjedelsmålet Pdf, 1 MB.

Hittar du inte det du letar efter?

Om du söker material som du inte hittar på den här sidan, mejla

info.brunnshog@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?