Länk till startsidan

Bygatorna

Längst österut i Brunnshög finns en idé om att skapa Bygatorna – sex smala gator som leder rakt ut i odlingslandskapet och Kunskapsparken.

Illustration av en av bygatorna, med en varningsskylt för en traktor i förgrunden, sedan en slingrande grusväg mellan hus.

Bygatorna är inspirerade av klassiska skånska bygator, men i ny tappning. Här finns bebyggelse i lantlig karaktär i två till tre våningar i form av radhus, parhus samt enstaka friliggande byggnader.

Det bästa av två världar

Tanken med bygatorna är att kunna erbjuda ett mer lantligt bostadsalternativ i direkt närhet till det mer urbana Brunnshög. Här ska man kunna ha tillgång till odlingsmark, plats för djur och mindre verksamheter – utan att behöva ha bil. Stadens service, som skolor, förskolor och butiker, finns inom bekvämt cykelavstånd. Detta gör att Lund kan erbjuda tätortsnära bostäder och verksamheter i kombination med landsbygdens alla kvaliteter.

Bygatorna är inte planlagda och beräknas, om de blir förverkligade, stå klara efter 2030.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?