Länk till startsidan

Kontakta oss i Brunnshögsprogrammet

Här når du oss som jobbar i Brunnshögsprogrammet.

Kontaktinformation

E-post: info.brunnshog@lund.se

Nyfiken på Brunnshög?

Anmäl dig då till vårt nyhetsbrev, som har framväxten av den nya och hållbara stadsdelen i fokus.

Vanliga frågor och svar

Mycket planeras och mycket händer redan nu i Brunnshög. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna – och svaren på dessa.

Lunds befolkning och antal arbetstillfällen har ökat med 74 000 under de senaste 40 åren. Om vi får samma utveckling även de kommande 40 åren klarar Brunnshög bara av drygt hälften av kommunens tillkommande behov.

Mejla oss för att skriva upp dig på Lunds kommuns intressentlista för kommande markanvisningstävlingar. Då får du mejl så fort en ny markanvisningstävling i Brunnshög äger rum.

info.brunnshog@lund.se

Brunnshög ska koppla staden till forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Stadsdelen är idag en obebyggd ”kil” i Lunds stadsbebyggelse, och en gammal markreserv för stadens långsiktiga växt. Enligt Lunds översiktsplan ska den huvudsakliga tillväxten ske inom den befintliga stadsväven, men efterfrågan på bostäder och verksamheter kan inte täckas med enbart byggande på icke-jordbruksmark. Därför byggs Brunnshög i tät stadsmiljö med väl utbyggd kollektivtrafik och närhet till service, jobb och nöjen.

Inom Brunnshögsprojektet finns ett visionsmål om att kompensera bortfallet av produktiv jordbruksmark. Det har bland annat resulterat i att alla byggaktörer som vunnit markanvisningstävlingar och fått marktilldelning i Brunnshög, har förbundit sig att odla på gårdar/balkonger/fasader/tak på sina fastigheter. Ätliga växter prioriteras i det offentliga rummet, och det anläggs en större stadsodling där grönsaksodling ersätter vete/betor/raps – grödor som idag ger en liten matutdelning i förhållande till ytenhet/brukad jord.

Planerna för Brunnshög har blivit godkända av Länsstyrelsen.

Vad kul! Kontakta bostadsutvecklaren vars projekt du är intresserad av.

Om Brunnshögs delområden och byggnader.

Gryningsparken samt de större parkerna, Nobelparken och Kunskapsparken, är redan invigda.

Här kan du parkera:

Mobilitetshuset Aurora

Adress: Solbjersvägen 30-32


Mobilvägen

Adress: Mobilvägen 1

Morgonen (grusparkering)

Adress: Solvändan (bredvid Motel L)


Mobilitetshuset Brunnshög

Adress: Brunnshögsvägen 25

Pendlarparkeringen i Brunnshög (grusparkering)

Adress: Ligger intill spårvagnsstationen ”Brunnshögstorget” (främst för bilpendlare som åker spårvagn in till centrum)

 

Parkeringshuset Hammocken

Adress: Brunnshögsgatan/Neversvägen

(Endast fasta platser)

 

Mer om parkeringar i Brunnshög på LKP:s webbplats

Det rör sig om ca 250 arbetstillfällen mot dagens 100 + gästforskare för MAX IV. För ESS rör det sig uppskattningsvis 450 nya arbetstillfällen + stödfunktioner + gästforskare.

Brunnshög planeras att bli en blandstad. Det innebär bland annat att det bör finnas många olika upplåtelseformer i området, som gör att människor med olika intressen och möjligheter kan bo och arbeta där. Här är det tänkt att det ska finnas radhus, hyreshus och bostadsrätter. En del av området planeras innehålla korttidsboende för besökande forskare.

Trafikverket undersöker behovet av en ny avfart mellan Ideon och Ericsson, och jämför olika lösningar. För mer information om avfartsutredningen hänvisar vi till Trafikverket.
Läs om avfartsutredningen på Trafikverkets webbplats

Brunnshögs första gym har öppnat, i södra Brunnshög.

Ja, allt eftersom antalet barn blir fler. Detaljplanearbete för en ny förskola har påbörjats – den hamnar norr om Nobelparken.

Något som är trasigt eller fel i Brunnshög?

Gör en felanmälan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?