Länk till startsidan

Centrala Brunnshög

Norr om södra Brunnshög ligger centrala Brunnshög – stadsdelens nav och kärna. Här finns det stora torget med A-lägen för butiker och service samt stadsdelens ovalformade park, Nobelparken.

Prestigelägen för kontor, handel och kaféer, kompakta kvarter med varierande lägenheter och gröna områden med stadsradhus samsas om ytan i centrala Brunnshög och skapar en spännande mix. Här ska också stadsdelens stora handelstorg etableras, med matbutik, systembolag, apotek och annan service som behövs i ett lokalsamhälle.

Precis invid torget planeras även för ett 36 våningar högt bostadshus med blandade upplåtelseformer. Högst upp i byggnaden, som blir Brunnshögs landmärke, ska en takterrass som är öppen för allmänheten finnas. Hållbarhet, nytänkande och kvalitet präglar stadsmiljön och nya metoder ska testas och visas upp i centrala Brunnshög.

Planerade byggnader med byggaktörer för centrala Brunnshög

Kvarter

Namn

Byggaktör

Upplåtelseform

Inflyttning

1

Handelskvarteret

ICA Fastigheter

260 hyresrätter

Vår 2025

2

OneSix

Okidoki Arkitekter

6 radhus, 6 bostadsrätter

Klart

3

GreenHub

Sundprojekt

61 bostadsrätter

Höst/vinter 2023

4


Sydö

Bostadsrätter

2023

5

Lagerkransen

Wästbygg/Lansa

82 hyresrätter

Klart

6


Resona Utveckling AB

Bostadsrätter


7


Sydö

Bostadsrätter


8


Sydö

Bostadsrätter


9

PLANCK

Testbed

6 radhus, 6 bostadsrätter

2023

10


J Lindvall

Radhus


11

Mariehus

LKF

23 hyresrätter

2023

12

Brf Life

Granitor Properties

42 bostadsrätter

Klart

13


Radar

Radhus


14


Sydö

Hyresrätter

2023

15

Sydsidan/Colive

LKF

78 hyresrätter


16


LKP

Parkeringshus


17


Ej tilldelad18

Pärlan

Kärnhem

107 bostadsrätter

Vår 2024

19


Ej tilldelad20


Ej tilldelad21


Ej tilldelad22


Ej tilldelad23


Ej tilldelad24


Ej tilldelad25


Ej tilldelad26


J Lindvall

Radhus


27

Torgkvarteren

Serneke

400 bostadsrätter & hyresrätter


28


LKF29


LKF30


Sveaviken Bostad31


Sveaviken Bostad32


Sveaviken Bostad33


Ej tilldelad34


JM35


JM36


JM37


Ej tilldelad38


Ej tilldelad39


Ej tilldelad40


Ej tilldelad41


Ej tilldelad42


Ikano Bostad43

Kvarteret Uppfinnaren

HSB
Pågående projekt i centrala Brunnshög

1. Handelskvarteret

I anslutning till Brunnshögstorget bygger ICA Fastigheter ett multifunktionellt handelskvarter. Utöver en dagligvarubutik med saluhallskänsla kommer det även att finnas bostäder samt utrymme för restauranger och andra servicefunktioner.

Mer om Handelskvarteret på ICAs webbplats.

Ljusgrå tegelbyggnad med aktivitet på torget.
Illustration: FOJAB.

9. PLANCK

PLANCK, ett av Brunnshögs arkitektradhus, är utformat som ett stadsradhus eller townhouse och kombinerar villans kvaliteter med lägenhetsboendes enkelhet.

PLANCK är framtaget av arkitektkontoren Förstberg Ling och Testbedstudio samt fastighetsutvecklaren Kudu Projekt.

Sektionsskiss över ett fyra våningar högt radhus i trä.
Illustration: Testbedstudio.

11. Mariehus

LKF bygger ett flerfamiljshus med 26 större hyresrätter med generösa planlösningar. Detta lågenergihus kommer ha solceller på tak och värmas upp av lågtempererad överskottsvärme.
Mariehus – LKF:s webbplats

Röd tegelbyggnad med rött tegelsnedtak.
Illustration: FOJAB.

14. Jane Addams 1

Ett hörnhus med 62 hyresrättsbostäder, kontor, vårdcentral och café. Huset ska bli ett blickfång när man närmar sig centrala Brunnshög, med fasader i ljust slaget tegel och längsgående balkonger beklädda med slanka räcken i smide. Entrén blir vänd mot ett litet grönskande entrétorg och bidrar till att skapa en aktiv plats där många kommer att röra sig.

Visionbild av ett sex våningar högt hus med vit fasad. Utanför syns en rondell.
Illustration: Sweco.

15. Sydsidan i samarbete med Colive

Sydsidan byggs som ett så kallat delningsboende i samarbete med företaget Colive. Här bor hyresgästen i eget privat rum och delar samtidigt kök och vardagsrum med andra. Totalt blir det 81 boenderum fördelade på 10 lägenheter. Företaget Colive tar hand om uthyrningen och matchar hyresgästerna.
Mer om Sydsidan på LKF:s webbplats

Visualisering av grå tegelbyggnad med klättrande växter längs fasaden
Illustration: FOJAB

18. Pärlan

I de centrala delarna av Brunnshög, bygger OBOS Kärnhem ett bostadskvarter med många kvaliteter. Den spännande arkitekturen, med förskjutna fasader, gör att kvarteret sticker ut och blir ett naturligt blickfång i området. I Pärlan ryms totalt 107 lägenheter från 1-5 rum och kök.

Mer om Pärlan på OBOS Kärnhems webbplats.

Byggnad i grå, putsad betong. I förgrunden syns en spårvagn.
Illustration: Architema Architects.

3. Green Hub

Green Hub gör det lätt och roligt att leva det hållbara livet. Natur och teknik integreras i nya smarta lösningar i detta koncepthus, som byggs av Sundprojekt. Huset innehåller 61 bostadsrättslägenheter på 24–139 kvm, alltifrån effektiva ettor till staplade radhus och etagelägenheter med storslagna vyer.

Mer om Green Hub på deras webbplats.

Visualisering av röd tegelbyggnad med butik i bottenplan
Illustration: OpenStudio Arkitekter.

Planerade projekt i centrala Brunnshög

6. Brf Momentum

Brf Momentum uppförs av Resona och omfattar tre byggnader, med olika karaktärer och olika lägenhetstyper. I projektet finns en stor variation av bostäder – till exempel etagelägenheter med egen entré från gatan, ettor med egen odlingsbalkong och vindsvåningar med loft och generös takhöjd.

Visionsbild av ett vitt flerbostadshus i sju plan med grönskande balkonger.
Illustration: Krook och Tjäder.

10. & 26. Pristagarna

Ett av Brunnshögs Arkitektradhus av Elding Oscarson arkitekter, John Robert Nilsson arkitektkontor, Johannes Norlander arkitektur och Jonas Lindvall A & D.

Pristagarna består av 13 stycken unika townhouse, fördelade på två längor. Inspirationen för de olika kontoren har varierat, men med ett gemensamt drag: kopplingen till äldre privathusbebyggelse i storstäder från förra århundradet

Visualisering av radhus med varierande tegelfasader

16. Mobilitetshuset Niels Bohr

Här bygger LKP ett nytt mobilitetshus i centrala Brunnshög.

Visualsering av ett mobiltetshus med glasad och växtbeklädd fasad
Illustration: Lloyd's arkitektkontor.

27. Torgkvarteren

Invid Brunnshögstorget planerar Serneke att uppföra två kvarter. Det ena blir med sina över 100 meter Lunds högsta byggnad, medan det andra blir 16 våningar. Kvarteren kommer i huvudsak att inrymma ca 400 nya bostäder, men även kontor, hotell, restauranger och butiker. Högst upp, på 36:e våningen, anläggs en publik takterass - stadens nya högsta punkt.

Visualisering av det framtida Brunnshögstorget, med en 36 våningar hög skyskrapa.
Illustration: Semrén & Månsson.

28. & 29. Smaken

Här bygger LKF 92 nya hyresrätter, 60 servicelägenheter i ett särskilt boende samt lokaler för vårdcentral. LKF bygger in funktioner som gör det enkelt för hyresgästerna att välja att leva mer hållbart. Bland annat blir det rikligt med utrymme för cyklar, med plats att serva sin egen cykel.

Visionsbild av ett kvarter av flerbostadshus där det främre är i rött tegel.

36. Projekt X

Här ska JM bygga 42 ägarlägenheter med inflyttning årskiftet 2025/2026. Lägenheterna kommer mestadels bestå av 1–3 rum och kök.

Illustration av ett vardagsrum med soffgrupp och tv-möbel. En balkongdörr står öppen och solen skiner in.
Illustration: JM.

34. & 35. Projekt Y

I Projekt Y bygger JM runt 79 lägeneheter, 1–5 rum och kök. Några kommer att vara så kallade townhouses. Eventuellt kommer även Projekt Y, precis som Projekt X, bli ägarlägenheter.

Ljusgrå tegelbyggnad med aktivitet på torget.
Illustration: JM.

42. Patentkvarteren

I Patentkvarteren kommer Ikano Bostad bygga lägenheter och radhus. Projektet karaktäriseras av stort fokus på dels cirkuläritet, återbruk och flexibla boendelösningar, dels gemenskap och social hållbarhet.

Bild på en grupp människor som sitter runt ett vardagsrumsbord

43. HSB Brf Uppfinnaren

Hållbara, välplanerade bostäder på bästa läge, med stort fokus på funktionell arkitektur, miljö och hållbarhet. I HSB Uppfinnaren finns varierade bostadsstorlekar som passar för alla livets faser och bidra till generationsöverskridande gemenskap. Innergården utformas med grönska och funktioner för umgänge, lek och odling.

Skiss över ett kvarter i varierande form och storlek.

2. OneSix

Ett Svanenmärkt radhu i trä, med traditionella träfönster och dörrar tillverkade på snickeri. Först ut är bland Brunnshögs Arkitektradhus var OneSix av Okodioki. Huset består av tolv lägenheter – sex individuellt formgivna stadsradhus och sex taklägenheter ovanpå, där varje radhus och lägenhet i sin tur är gestaltad av en egen arkitekt.

Radhus i grönt trä

5. Lagerkransen

I Brunnshög har Lansa och Wästbygg byggt Sveriges första Miljöbyggnad Guld i trä. Huset har solceller på taken, värmepumpar i källaren och en fordonspool med lådcyklar och elbilar. Fasaden är i tegel och stommen av korslimmat trä för minimal CO2-belastning.

Byggnad i grått tegel med träinslag

Nobelparken

En slingrande promenadloop som leder löpare, hundägare och flanörer mellan gröna öar och öppna fält. Den nästan 4 hektar stora Nobelparken är en del av naturens skafferi tillsammans med utrymmen för lek och träning. Stadsdelsparken fyller också en viktig funktion som uppsamlingsplats för dagvatten vid regn.

Öppen gräsyta med grusstig

12. Brf Life

Granitor Properties Brf Life består av 42 Svanenmärkta och välplanerade bostadsrätter, placerade i centrala Brunnshög intill spårvägen, med närhet till service, matbutik och parker. Huset, som är Lunds första bilfria bostadsrättsförening, har också en grön gård med växthus och odlingsrabatter samt ett utegym.

Röd byggnad, med vita inslag.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?