Länk till startsidan
En bild på ådrat trä till vänster och en insekt till höger.

Biologisk mångfald på skolgården

Inventera skolgårdens livsmiljöer, fåglar, småkryp och blommande växter.

Här bygger vi på allt eftersom med material som tagits fram i det internationella projektet Natural Nations. Inom kort publicerar vi protokoll för inventering av skolgården, med tillhörande lärarhandledning. Genom att undersöka skolgården utifrån biologisk mångfald får eleverna en konkret ingång till och förståelse för vad frågan handlar om. Datan från inventeringen rapporteras sedan till forskare på Lunds universitet som analyserar resultaten. Eleverna bidrar till forskning om biologisk mångfald i bebyggd miljö, får möjlighet att jämföra sin egen skolgård med andra skolor och får förståelse för vilka förändringar som är nödvändiga att göra på gården för att gynna fler arter växter och djur. Aktiviteterna nedan är användbara för att väcka nyfikenhet hos eleverna för de djur och växter som kan tänkas finnas på er skolgård.

En bild på en grupp barn som står i en grönskande glänta och mäter ut en area med ett rep.
Elever på ISLK i Lund inventerar sin skolgård, 2021.

Bakgrund projektet

Natural Nations är ett Erasmus-finansierat projekt som Naturskolan i Lund deltog i, tillsammans med Lunds universitet, samt organisationerna Learning through Landscapes i Storbritannien, Birdlife Malta och Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife Spain) i Spanien. Projektet pågick mellan 2019–2022.

Syftet är att hjälpa lärare och elever att förstå vikten av pollinerande insekter och fåglar i näringsvävar, samt erbjuda praktiska råd om hur man gör sina skolgårdar till platser där insekter och fåglar trivs för att gynna biologisk mångfald.

En bild av sju organisationers logotyper ovanför en svart tecknad blomsteräng.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?