Länk till startsidan
En bild på ådrat trä till vänster och en insekt till höger.

Biologisk mångfald på skolgården

Här finner du ett pedagogiskt material som ska få elever och lärare att vilja ge sig ut på sin skolgård och undersöka hur det står till med den biologiska mångfalden.

Nyfikenhet och intresse

Syftet med materialet är att väcka intresse och nyfikenhet för de djur och växter som finns på den egna skolgården, men också att skapa en förståelse för vad som behöver förändras på gården för att fler djur och växter ska trivas där.

Innehåll

Materialet består dels av protokoll för att inventera förekomst av olika habitat, fåglar, småkryp och blommande växter på skolgården, dels av över femtio pedagogiska aktiviteter att göra med klassen inför eller efter inventeringen.

Medborgarforskning

Datan som eleverna får fram i inventeringarna rapporteras till forskare på Lunds universitet som samlar in och analyserar resultaten. Eleverna bidrar till forskning om biologisk mångfald i bebyggd miljö och får möjlighet att jämföra sin egen skolgård med andra skolor i Sverige och Europa.

Målgrupp

Materialet är anpassat för elever i årskurs 2–7, men kan naturligtvis användas av lärare i alla årskurser.

Inventera skolgården

 • Protokoll för att inventera skolgården 
 1. Habitat och vegetation
 2. Fåglar
 3. Pollinatörer och blommande växter
 4. Småkryp och blad
 • Lärarhandledning till inventeringarna
 • Guide för identifikation av pollinatörer
 • Korta animerade instruktionsvideos som visar hur inventeringarna går till
 • Webbsida för datarapportering

Väck nyfikenhet

 • Informationsblad om sju olika arter.
 • Pedagogiska aktiviteter runt några djur och växter som kan finnas på en skolgård.

Inventera skolgården

För att få tillgång till protokoll, lärarhandledning och identifikationsguide – mejla oss och märk med "Natural Nations".

naturskolan@lund.se

En bild på dokument som ligger staplade på varandra.
Lärarhandledning, id-guide samt protokollen för att inventera skolgården.

Instruktionsvideos

För varje protokoll finns en kort instruktionsvideo som visar hur inventeringen går till. Dessa är lämpliga att titta på tillsammans i klassen.

Gå till videos

Väck nyfikenhet

Aktiviteterna och informationsbladen nedan är användbara för att väcka nyfikenhet hos eleverna för de djur och växter som kan tänkas finnas på er skolgård. Berörda ämnen och materiallista är specificerat för respektive aktivitet.

Funktionen Skriv ut finns längst ner på varje sida.

Stöttning från Naturskolan

Har du frågor som rör materialet tveka inte att höra av dig till oss. Vill du ha stöd i processen att inventera gården med dina elever kan vi komma till er under ett eller ett par tillfällen.

naturskolan@lund.se

En bild på en grupp barn som står i en grönskande glänta och mäter ut en area med ett rep.
Elever på ISLK i Lund inventerar sin skolgård, 2021.

Bakgrund projektet

Materialet är framtaget i det Erasmus+ finansierade projektet Natural Nations som Naturskolan i Lund deltog i, tillsammans med Lunds universitet, samt organisationerna Learning through Landscapes i Storbritannien, Birdlife Malta och Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife Spain) i Spanien. Projektet pågick mellan 2019–2022.

Syftet är att hjälpa lärare och elever att förstå vikten av pollinerande insekter och fåglar i näringsvävar, samt erbjuda praktiska råd om hur man gör sina skolgårdar till platser där insekter och fåglar trivs för att gynna biologisk mångfald.

Partnerorganisationer

En bild av sju organisationers logotyper ovanför en svart tecknad blomsteräng.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?