Länk till startsidan

Fortbildning pedagoger

 • Handledning

  Vi utgår från era behov och önskemål och planerar gemensamt upplägg för terminen.

 • Kursprogram

  Här hittar du Naturskolans olika kurser.

 • Skräddarsydda fortbildningar

  Vi sätter ihop skräddarsydda fortbildningstillfällen utifrån era önskemål.

 • Boka klassträffar

  Fortbildning i utomhuspedagogik under din undervisningstid.

Aktuellt

Fortbildning pedagoger

Naturskolan

Fågelsångsdalen är ett naturreservat och ligger i Södra Sandby. Området består av en ravinartad dalgång med strömmande vatten, betesmarker och örtrika lövskogar.

Naturskolan

Att lära in ute-serien innehåller ett stort antal metodböcker som visar hur man kan arbeta med utomhuspedagogik i flera olika ämnen.

Nyheter