Länk till startsidan

Handledning

Naturskolans handledning vänder sig till stora och små arbetslag och samtalsgrupper på alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Vi utgår från era behov och önskemål och planerar gemensamt upplägg och innehåll för att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten. Vi har plats för flera grupper under varje läsår.

Målet med Naturskolans handledning är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten för att öka alla barns och elevers lärande och hälsa. Vi får ofta höra att det är elever/barn som inte vanligtvis brukar ta initiativ som är mest aktiva vid praktiska moment och problemlösning.

Naturskolan är en resurs i det kollegiala lärandet, och våra medarbetare är utbildade samtalsledare. Det finns många fördelar med att ha en utomstående handledare som både speglar, stödjer och utmanar undervisningspraktiken.

Handledningen är kostnadsfri för alla skolor och förskolor i Lunds kommun och planeras tillsammans med er pedagoger.

Vad kan handledningen handla om?

Ämnesinnehållet har tyngdpunkt på naturvetenskap, teknik, bebyggd miljö och lärande för hållbar utveckling. Även matematik, språkutveckling samt samhällsvetenskapliga och estetiska lärprocesser brukar integreras i handledningen. Handledningen kan med fördel utgå från Skolverkets moduler på Lärportalen. Oavsett upplägg skapar vi tillsammans goda tillfällen till observation och diskussion kring innehåll och metoder.

Exempel på vårt upplägg

Exempel på områden att arbeta med är barns och ungas delaktighet, gröna gårdar, odling, stadsplanering och naturvetenskap. Teoretiska uppgifter kan varvas med praktiska. Vi diskuterar hur de praktiska momenten utomhus kan för- och efterarbetas.

Villkor för handledning

Dessa villkor gäller för de arbetslag/samtalsgrupper som vill anmäla sig till denna form av kompetensutveckling:

  • Arbetet ska sträcka sig över minst en termin, men kan med fördel fortsätta längre.
  • Skolledaren ska vara införstådd med, och garantera tid för kompetensutvecklingen.
  • Naturskolepedagogen följer kontinuerligt hela processen från planering till uppföljning.
  • Tillsammans formulerar vi ett kontrakt för handledningsperioden som undertecknas av arbetslaget, skolledaren och naturskolepedagogen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?