Länk till startsidan

Handledning

Naturskolans handledning vänder sig till stora och små arbetslag och samtalsgrupper på alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Vi utgår från era behov och önskemål och planerar gemensamt upplägg och innehåll för att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten. Vi har plats för flera grupper under varje läsår.

Målet med Naturskolans handledning är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten för att öka alla barns och elevers lärande och hälsa. Naturskolan är en resurs i det kollegiala lärandet, våra medarbetare är utbildade samtalsledare både inom ramen för Lunds kommuns BFL-satsning och via Skolverket. Det finns många fördelar med att ha en utomstående handledare som både speglar, stödjer och utmanar undervisningspraktiken.

Handledningen är kostnadsfri för alla skolor och förskolor i Lunds kommun och planeras tillsammans med er pedagoger.

Vad kan handledningen handla om?

Ämnesinnehållet har tyngdpunkt på naturvetenskap, teknik och lärande för hållbar utveckling. Även matematik, språkutveckling samt samhällsvetenskapliga och estetiska lärprocesser brukar integreras i handledningen. Handledningen kan med fördel utgå från Skolverkets moduler i naturvetenskap och teknik på Lärportalen. Man kan genomföra en modul intensivt under en termin eller sprida ut träffarna under ett läsår. Vi kan också skapa egna moduler, skräddarsydda efter era behov. Oavsett upplägg skapar vi tillsammans goda tillfällen till observation och diskussion kring innehåll och metoder.

Exempel på vårt upplägg

Exempel på områden att arbeta med är barns och ungas delaktighet, gröna gårdar, odling, minskad kemikaliebelastning och hållbar konsumtion. Teoretiska uppgifter varvas med praktiska. De praktiska momenten utomhus kan för- och efterarbetas i klassrummet. Vi får ofta höra att det är elever/barn som inte vanligtvis brukar ta initiativ som är mest aktiva vid praktiska moment och problemlösning.

Villkor för handledning

Dessa villkor gäller för de arbetslag/samtalsgrupper som vill anmäla sig till denna form av kompetensutveckling:

  • Arbetet ska sträcka sig över minst en termin, men kan fortsätta längre.
  • Skolledaren ska vara införstådd med, och garantera tid för kompetensutvecklingen.
  • Naturskolepedagogen följer kontinuerligt hela processen från planering till uppföljning.
  • Tillsammans formulerar vi ett kontrakt för handledningsperioden som undertecknas av arbetslaget, skolledaren och naturskolepedagogen.

Satsa på naturvetenskap och teknik i skolan

På Naturskolan finns också kommunens NT-utvecklare, Anna Ekblad! NT-utvecklaren ingår i Skolverkets nätverk kring NT-utveckling, vilket bland annat innebär utbyte med andra NT-utvecklare i landet, tillgång till ny forskning, och dialog med Skolverket kring nya moduler på Lärportalen. Uppdraget som NT-utvecklare stämmer väl med Naturskolans uppdrag.

NT-utvecklarnas uppgift

  • Organisera och leda träffar för kollegialt lärande inom naturvetenskap och teknik (NT) med olika lärargrupper.
  • Bidra till att stärka lärargruppernas ämnesdidaktiska kompetens i frågor som rör planering, genomförande och bedömning inom NT.
  • Stödja ett praktiknära lärande genom att utmana lärargruppernas vardagspraktik, kunnande och erfarenheter inom NT.
  • Påverka och utmana lärares föreställningar om undervisning för att nå förändring och, på längre sikt, nå högre måluppfyllelse inom NT.
Ljushårig kvinna med glasögon och blå skjorta, står framför en grön buske. Ler mot kameran.
Anna Ekblad, NT-utvecklare

Detta stöd kan vi erbjuda

Stödet kan se väldigt olika ut; färdiga paket, utgå från Lärportalens moduler, handledning under längre tid eller helt skräddarsytt efter era behov. Det är ni på skolan/förskolan som vet vilka behov som finns och utifrån det kan vi diskutera vilken hjälp och stöd vi kan erbjuda.

Kontakta Anna Ekblad: anna.ekblad@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?