Länk till startsidan

Bebyggd miljö

Naturskolan har fått utökat uppdrag med fokus på bebyggd miljö!

Ett gult hus med svart tak och röda dörrar vid en gata.

Två erbjudanden i höst

Ta chansen att tillsammans med Erik utforska den gemensamma bebyggda miljön och bli inspirerad till att integrera den urbana miljön i lärandet.

Erbjudande 1: Arkitekturvandring

Gå på en arkitekturvandring i närområdet med fokus på lärande i den bebyggda miljön.

Målgrupp: Pedagoger i både förskola och skola

Var & När: 10 oktober i Lund kl. 14.00-16.30 eller 18 oktober i Dalby kl. 14.00-16.30.

Tillsammans med Naturskolans nya arkitekt Erik, kommer ni att få observera och tolka den vardagliga fysiska miljön som omger oss. Arkitektur handlar inte enbart om hur fasaden ser ut; formandet av vår fysiska miljö är en avvägning mellan tekniska, estetiska, ekonomiska, sociala, demokratiska, miljömässiga, historiska och etiska aspekter. Därför är lärandet om den byggda miljön ämnesövergripande och relevant för både förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Genom att ge barn och unga verktyg för att förstå och förändra den fysiska miljön runt omkring oss medvetandegör vi staden och byn som en demokratisk rättighet. Med våra sinnen tar vi in upplevelsen av olika rum och platser, vilka påverkar oss och får oss att känna olika saker, samtidigt har vi rätten att påverka för att förändra dessa rum och platser.

Under vandringen kommer vi att utforska den omgivande arkitekturen för att förstå de val och beslut som ligger bakom olika arkitektoniska strukturer och gestaltningar. Vi kommer göra nedslag på ett antal platser och prata om hur den fysiska miljön i form av hus, gaturum och platser kan användas i undervisningen. Målet med vandringen är att inspirera dig som pedagog att ta med dina barn/elever ut för att använda den byggda miljön i ert närområde som klassrum.

Anmälan

Lund 10 oktober

Dalby 18 oktober

Erbjudande 2: Gårdsvandring

Utforska, förstå och forma din skol- eller förskolegård tillsammans med en arkitekt.

Målgrupp: Barn och elever

Var: Er förskole- eller skolgård

När: Vi hittar gemensamt en tid som passar

Skapande och omformande av våra fysiska miljöer är rotade i förståelse av platser och rum. Genom att öppna våra sinnen för arkitekturen vi har runt omkring oss ger gårdsvandringen barn och elever möjlighet att se sin omgivning med nya ögon.

Vi kommer under tillfället att använda enkla redskap för att lära känna platsen. Gårdsvandringen kommer inte bara att ge en fördjupad förståelse för gårdens arkitektur, utan också öppna ögonen för möjligheter till förändring och utveckling av gården.

Målet med aktiviteten är att ge eleverna en förståelse för den bebyggda miljön som planerad och påverkansbar.

Vill ni gå vidare och genomföra förändringar på gården kan vi stötta er i det arbetet, både pedagogiskt och i processen att söka ekonomiskt bidrag via Gröna skolgårdar.

Anmälan

Anmäl din klass/barngrupp via formuläret

Uppdraget Bebyggd miljö

Sedan augusti arbetar vi på Naturskolan med vårt utökade uppdrag Bebyggd miljö. Genom att aktivt interagera med den byggda miljön får barn och elever inte bara praktiska upplevelser av rum och platser utan också möjligheter att koppla teoretiska kunskaper till dessa miljöer, som bidrar till att fördjupa deras förståelse för sambandet mellan människor och platser, ekologi och kultur. Därför är lärandet om den byggda miljön ämnesövergripande och relevant för både förskolan, grundskolan och gymnasiet. Vi kommer att utforma innehållet och riktningen på uppdraget i dialog med andra förvaltningar i kommunen och med skolledare och pedagoger på våra förskolor och skolor.

Som en del av nya uppdraget har Erik Hildorsson börjat hos oss. Erik är arkitekt och har examen från LTH i Lund. Han har tidigare arbetat med gestaltning av bostadsbebyggelse med tillhörande gaturum och torg samt skolor och andra offentliga miljöer. Med sin erfarenhet som praktiserande arkitekt kommer Erik att berika vår nuvarande verksamhet samt bidra med nya perspektiv. På Naturskolan kommer han att arbeta med samskapande processer tillsammans med lärare och elever.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?