Länk till startsidan
MUR-RUM i vita bokstäver mot mörkgrön och orange bakgrund

MUR-RUM invigd på Brunnshögstorget

Fredagen den 31 maj invigdes den kollektiva skapelsen MUR-RUM, som över 120 elever från Östratornskolan, Lund International School & Fäladsskolan varit med och arbetat fram under våren 2024. Solen sken och alla deltagande elever och lärare samt andra nyckelpersoner i projektet var på plats när MUR-RUM avtäcktes och banden klipptes. Bakom projektet står Naturskolan, Brunnshögsprojektet & Malmö universitet, med stöd från HSB Skåne och Region Skåne.

Naturskolan blev tidigt i höstas kontaktade av Brunnshögsprojektet på kommunkontoret med frågan om vi ville hjälpa till att på något sätt involvera barn och unga i utformandet och användningen av det tillfälliga Brunnshögstorget. Vi tyckte det lät som ett bra tillfälle att få in en massa spännande lärmoment samtidigt som elever skulle få arbeta praktiskt, utomhus, i sitt närområde.

Lera som material

Naturskolans arkitekt föreslog att vi skulle jobba med lera som material, och bygga något tillsammans med eleverna på torget. Stadsdelen Brunnshög byggs på lerjord. Ett material som har använts i århundraden för byggande av skånska hus, genom att mura med bränt och obränt lertegel. I projektet valde vi att arbeta med obränd lera för att eleverna skulle få utveckla en historisk förståelse för byggnadstraditionen i vår region och samtidigt utforska potentialen av lera som ett hållbart byggmaterial för framtiden. Lera är enkelt att forma fritt, vilket gett eleverna en frihet att använda sin fantasi och kreativitet genom att skapa olika former, mönster och strukturer.

Vi valde att arbeta utifrån fyra begrepp: hållbarhet, torg, rum och lera. Vi skickade ut intresseförfrågan till skolor med gångavstånd till torget och gensvaret var stort! Totalt deltog fem klasser på tre skolor, och vi träffade varje klass tre gånger.

Att omsätta begreppet "rumslighet"

På första träffen i mars fick eleverna se historiska kartor över Lund och planer på den framväxande stadsdelen Brunnshög. De fick fundera på vilka byggnadsmaterial städer byggs av och utmaningarna de för med sig för klimat, människor, djur och växter. Eleverna fick också tänka kring vad torg är, vad de används till och vad mindre rumsligheter på stora offentliga ytor kan skapa för aktiviteter. Eleverna fick därefter fysiskt omsätta begreppet “rumslighet” genom att tillsammans med hela klassen skapa en mur med sina kroppar, som blev till ett rum ute på skolgården. De fick slutligen varsin klump lera och uppgiften att fritt forma något som skulle passa på ett torg, i skala 1:30.

25 små modeller i lera uppställda på ett bord.

Att bygga med mackerleringsteknik

På den andra träffen i april fick eleverna fördjupa sig i vad lera består av och hur lera är som byggnadsmaterial. De lärde sig att bygga med den så kallade cob- eller mackerleringstekniken.

Det innebär att man formar lerbollar som sedan byggs ihop med varandra. Eleverna fick börja

med att blanda leran med sand, halm och vatten för att den skulle bli så hållbar som möjligt.

I smågrupper fick de sedan återigen bygga modeller på murar/rumsligheter de skulle vilja ha på ett torg, men denna gång i skala 1:10 och utifrån tre kriterier:

  • inget golv och inget tak
  • konstruktionen ska vara stabil
  • var kreativ men realistisk
Tre personers händer som bygger modeller i lera.

Att bygga i verklig skala

På den tredje träffen i maj fick eleverna börja bygga med lera i stor skala (1:1) på Brunnshögstorget. Designen på den mur som byggts är baserad på elevernas modeller. Många grupper hade gjort böjda former, plats att sitta och ligga, olika höjder på muren, hål att titta igenom eller pricka, och labyrinter med flera ingångar. Alla lerkonstruktioner måste ha ”skor” och ”hatt” för att inte förstöras av regn. Den här murens skor består av en grund av gatusten, och dess hatt är ett tak av trä. Eleverna byggde upp muren med samma cob-teknik de tränat på i klassrummet, genom att forma bollar av lermix som tryckts ihop till en stabil massa. Varje klass har tagit vid där den förra slutade, och resultatet av detta kollektiva skapande är den mur som nu står på Brunnshögstorget. Vi uppmanar alla att ta cykeln eller spårvagnen till torget och se MUR-RUM. Vad bjuder den in dig till att göra?

Elever bygger med lera.

Tack!

Vi vill tacka alla deltagande elever och lärare för en fantastiskt rolig och lärorik vår! Vi vill också tacka alla som hjälpt till att ro projektet i hamn! Marwa Dabaieh på Malmö universitet som stått för expertkunskapen inom lerbygge, arkitektstudenten Markus Ljungcrantz, samt alla inom kommunen som hjälpt oss med allt från att få tag i och leverera lera, sand, vatten och sten, till utlåning av tält och popcornmaskin. =) Ett riktigt praktexempel på hur Ett Lund görs i praktiken.

En lerskulptur på ett torg.
Den färdiga MUR-RUM.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?