Länk till startsidan

Naturskolans tävlingar

Under många år har Naturskolan utmanat skolor och förskolor i kommunen i olika tävlingar. Syftet är att stimulera nyfikenhet och intresse för olika arter och biologisk mångfald hos både personal och elever på ett roligt och lärorikt sätt samtidigt som man deltar i ett forskningsprojekt.

Fjärilstävling

Vem observerar flest olika arter dagfjärilar som flyger över gården? Fjärilstävlingen pågår mellan 1 april–30 september. Kan man göra något för att fler fjärilar ska lockas till gården?

Gå till Fjärilstävlingen

Solrostävling

Vi bjuder in alla klasser och förskolegrupper i Lunds kommun att delta i utmaningen att odla den högsta solrosen på sin gård. Anmälan öppnar 16 februari och tävlingen pågår till den 31 augusti.

Gå till Solrostävlingen

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?