Länk till startsidan

Naturskolans tävlingar

Under många år har Naturskolan utmanat skolor och förskolor i kommunen i olika tävlingar. Syftet är att stimulera nyfikenhet och intresse för olika arter och biologisk mångfald hos både personal och elever på ett roligt och lärorikt sätt samtidigt som man deltar i ett forskningsprojekt.

Fågeltävling

Vem lockar flest antal olika fågelarter till sitt fågelbord? Fågeltävlingen pågår mellan 1 december–15 mars, men ni kan gå med i tävlingen när som helst under hela vintern. Mata fåglar på alla tänkbara sätt och räkna de fågelarter som äter på skolans eller förskolans gård.

Gå till Fågeltävlingen

Fjärilstävling

Vem observerar flest olika arter dagfjärilar som flyger över gården? Fjärilstävlingen pågår mellan 1 april–30 september. Kan man göra något för att fler fjärilar ska lockas till gården?

Gå till Fjärilstävlingen

Solrostävling

Vi bjuder in alla klasser och förskolegrupper i Lunds kommun att delta i utmaningen att odla den högsta solrosen på sin gård. Anmälan öppnar 26 februari och tävlingen pågår till den 31 augusti.

Gå till Solrostävlingen

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?