Länk till startsidan

Dagfjärilstävling

Naturskolan i Lund utmanar varje år alla skolor och förskolor i kommunen. Vem hittar flest arter dagfjärilar på sin gård?

Förra årets vinnare var förskolan I Ur och skur Solstrålen, vem vinner i år?

En blå fjäril av arten Blåvinge sitter på ett grässtrå
Blåvinge

Att studera, och försöka gynna dagfjärilar med lämpliga växter är både kul och lärorikt. Att helt enkelt stå stilla vid en fjärilsbuske och följa aktiviteten är både avkopplande och underhållande samtidigt som det ger kunskaper om fjärilarnas biologi. Det brukar vara flera olika arter som besöker en fjärilsrestaurang, vilket ger bra möjligheter att lära sig känna igen de vanligaste. Ibland dyker det också upp ovanligare besökare.

Våra svenska dagfjärilar minskar i en oroande takt för närvarande. För att få en bättre och långsiktig överblick över tillståndet har länsstyrelsen i Skåne startat ett miljöövervakningsprojekt tillsammans med flera andra organisationer. Övervakningen, som är tänkt att löpa över många år framöver, kan göras på en tomt eller något annat favoritställe. Genom att ha koll på sin skol- eller förskolegård, och rapportera sina iakttagelser, bidrar man samtidigt med kunskap till detta projekt.

En blommande rabatt.

Så här går det till att vara med

Alla skolor och förskolor i Lunds kommun inbjuds att delta. Rapporteringen startar den 1 april, men man kan gå med i tävlingen när som helst under våren/sommaren. Konceptet är enkelt: Locka dagfjärilar på alla tänkbara sätt och räkna de fjärilsarter som ni ser på skolans eller förskolans gård. Tanken är naturligtvis att stimulera nyfikenheten hos både personal och elever och på ett roligt och lärorikt sätt faktiskt delta i ett forskningsprojekt, i all enkelhet.

Tävlingsregler

  • Skolan/förskolan tävlar och observationerna ska ske på skol-/förskoletomten. Flera klasser/barngrupper kan naturligtvis hjälpas åt för att övervaka regelbundet.
  • Det ska finnas en ansvarig kontaktperson på varje skola/förskola, som granskar artbestämningen och rapporterar vilka dagfjärilar man ser.
  • Tävlingen startar den 1 april. Då får man börja räkna arter på sin gård.
  • Observationerna ska rapporteras via webbsidan Artportalen (se nedan). Endast skolor och förskolor som rapporterat dit räknas i tävlingen.
  • Slutdatum för tävlingen är den 30 september. Den skola/förskola som har rapporterat flest arter vid denna tidpunkt vinner!

Fina priser i tävlingen

Första till tredje pris: Fjärilsholk, fjärilshåv med skaft eller fjärilsbok (värde ca 200 kr).

Artportalen

Naturvårdsverket och ArtDatabanken har utvecklat ett webbaserat rapportsystem kallat Artportalen. Här ingår flera olika organismgrupper, bland annat fåglar, växter, svampar och småkryp.

Alla som anmäler sig får hjälp av Naturskolan med instruktioner för hur man registrerar, och rapporterar från sin skol- eller förskolegård och handledning i hur rapportsystemet fungerar.

Vi erbjuder dessutom hjälp med tips och metoder för att studera/inventera dagfjärilar med elever/barn. Vi hjälper även till med råd för hur en förändrad utemiljö kan gynna den biologiska mångfalden bland fjärilarna.

Till Artportalen

Inspiration till pedagogiska aktiviteter

Studera dagfjärilar

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?