Länk till startsidan
Nyanlagda planteringar och gångar på en skolgård.

Gröna skolgårdar

Gröna skolgårdar är en långsiktig skolutvecklingssatsning som pågått sedan 1992 i Lunds kommun. Målet är att skapa en förändring av hur vi använder och utformar skol- och förskolegårdarna. Här kan du hitta inspiration till förändring av gården samt ansöka om bidrag till ert projekt!

Beviljade Gröna skolgårdsprojekt 2022

Dessa skolor och förskolor i Lunds kommun har hittills beviljats bidrag för att genomföra Gröna skolgårdsprojekt under 2022.

Förskola eller skola

Gröna skolgårdsprojekt

Föräldrakooperativet Pandan

Naturhinderbana, samlingsplats, eldstad och vattenbana

I Ur och skur Solstrålen

Utematlagning del 2

Komvux

Utekök och växter

Kulparkskolan

Odlingsprojekt

Minideon förskola

Projekt Från jord till bord, kretslopp

Föräldrakooperativet Kossan

Uterum

BMSL preschool Flyinge

Vattenprojekt

Waldorfskolan

Skogslek - etapp 2

Fågelskolan

Odlingsprojekt

Guldåkerns förskola

Växthusodling

Tegels förskola

Odling

Sankt Thomas skola

Gräsmatta och växter

Tuna förskola

Odlingsprojekt

Plommonets förskola

Uterum och växter

Lantställets förskola

Soltak

Norpans förskola

Lekslott och odling

Hubertusgården

Naturruta och solskydd

Häckebergaskolan

Gynna biologisk mångfald på gården

Lergökens förskola

Bygge av fordon samt odling

Parkstugans förskola

Odling

Snickarbackens förskola

Odling och asfaltsmålning

Förskolan Måsen

Odling och kojbygge

Lunds Montessori grundskola LMG

Slingrande väg på gården samt odlingsprojekt

Munspelets skola

Bänkar och odling

Varför behöver barn och unga gröna skolgårdar?

På den frågan svarar sju personer, som alla är engagerade i ISGA, International School Grounds Alliance, nätverket som organiserar arkitekter, stadsplanerare, pedagoger och forskare över hela världen. De berättar i den här filmen om varför gröna skolgårdar – levande landskap – är viktiga för barns lek.

Filmen gjordes i samband med den femte internationella skolgårdskonferensen Green Grounds for Health and Learning som gick av stapeln i Lund 12-14 september 2016. Filmen är ca 11 minuter lång, på engelska med engelsk undertext.

Policy för skolgårdar i Lund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppmanat samtliga berörda förvaltningar att arbeta efter denna målbeskrivning som innebär att skol- och förskolegården ska vara:

  • en plats som visar att man bryr sig om den yttre miljön.
  • en plats som går att påverka.
  • en plats med många utrymmen för barn och ungdomars olika behov.
  • en pedagogisk resurs med plats för kreativa projekt.
  • en tillgång för stadsdelen.
  • en plats med biologisk mångfald.
  • en säker och hälsosam plats.

Råd och riktlinjer för förskolegårdar

I Lunds kommun finns också framtagna råd och riktlinjer för utemiljön vid förskolor. Dessa är resultatet av ett förvaltningsövergripande arbete som utifrån en rad nationella och lokala förutsättningar, så som principen om barnets bästa, Boverkets allmänna råd och vägledning kring förskole- och skolgårdar, lekvärdesfaktorn samt ovan beskrivna policy för skolgårdar i Lund, syftar till att nå en samsyn kring hur man kan arbeta med förskolegårdar i kommunen.

Råd och riktlinjer för utemiljön vid förskolor i Lunds kommun Pdf, 2 MB.

Historien om Gröna skolgårdar

När utvecklingsarbetet startade 1992 såg många utemiljöer bedrövliga ut. Många klagade på skötsel av rabatter, trasiga basketkorgar, dåliga lekredskap, stora sterila asfaltöknar, knäckta träd med mera. Det kändes därför lika viktigt att åstadkomma en förändring av värderingar och attityder till utemiljön som om en rent fysisk förändring av den. I mitten av 90-talet blev Gröna skolgårdar ett permanent utvecklingsprogram med egen fastlagd budget. I juni 2008 beslutade kommunfullmäktige att utöka den ekonomiska ramen så att både skolor och förskolor kan ansöka om bidrag för projekt som på olika sätt utvecklar och berikar utemiljön. I dag kan vi med gott samvete säga att vi har kommit en bra bit på vägen.

Skolgårdar ska utgöra en pedagogisk resurs och erbjuda naturupplevelser, visa på ekologiska samband samt ha utrymme för kreativa projekt. Utemiljön betraktas som ett kompletterande klassrum som stimulerar barns och ungdomars olika intressen och förmågor.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?