Länk till startsidan

Gröna skolgårdar

Gröna skolgårdar är en långsiktig skolutvecklingssatsning som pågått sedan 1992 i Lunds kommun. Målet är att skapa en förändring av hur vi använder och utformar skol- och förskolegårdarna. Här kan du hitta inspiration till förändring av gården samt ansöka om bidrag till ert projekt!

Nyanlagda planteringar och gångar på Vårfruskolans skolgård.
Vårfruskolans skolgård

Beviljade Gröna skolgårdsprojekt 2023

Här presenterar vi de enheter som beviljades bidrag för projekt under 2023. Senast den 15 november 2023 ska alla projekt rapporteras.
Projekt i fetstil är rapporterade. Önskar ni ta del av någon rapport så mejla oss.

Förskola eller skola

Gröna skolgårdsprojekt

Häckebergaskolan

Underkompost

Saltkråkans förskola

Växter, jord, balansstation

S:t Hansgården

Pizzaugn

BMSL preschool Flyinge

Odling och utekök

Förskolan Framtiden

Växter

Förskolan Kossan

Rutschkana

Förskolan Glada Ankan

Odling, cykelbana, vattenlek, scen

Förskolan Pandan

Odling, utekök och fantasistig

Rosa Tornets Montessoriförskola

Motorikbana

Förskolan I Ur och skur Solstrålen

Utematlagning del 3

Äppellundens förskola

Växthus, kompost, stängsel

Byskolan

Gynna fågellivet, informationsskyltar

Stormhattens förskola

Odling

Hubertusgården

Sittplatser

Lönneberga förskola

Sandlåda, växter

Apelskolan

Odling, uteklassrum

Kobjers förskola

Växter, byggmaterial

Montessoriförskolan Barnens Hus

Växter, vattentunna, väderstation

Fågelskolan

Skolträdgård, koja

Lergökens förskola

Gynna den biologiska mångfalden på gården

Guldåkerns förskola

Vattentunnor och staffli

Stiftelsen Billigual Montessori school of Lund

Skogsträdgård

Katedralskolan

Jord och plantor

Lunds Montessorigrundskola

Bambuskog

Dibber Mammolina Montessoriförskola

Odling och rumsindelning

Gymnasieskolan Vipan

Bänk och krukplanteringar

Snickarbackens förskola

Odlingsprojekt

Studentkårens förskola

Odlingsprojekt

Varför behöver barn och unga gröna skolgårdar?

På den frågan svarar sju personer, som alla är engagerade i ISGA, International School Grounds Alliance, nätverket som organiserar arkitekter, stadsplanerare, pedagoger och forskare över hela världen. De berättar i den här filmen om varför gröna skolgårdar – levande landskap – är viktiga för barns lek. Filmen gjordes i samband med den femte internationella skolgårdskonferensen Green Grounds for Health and Learning som gick av stapeln i Lund 12-14 september 2016. Filmen är ca 11 minuter lång, på engelska med engelsk undertext.

Policy för skolgårdar i Lund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppmanat samtliga berörda förvaltningar att arbeta efter denna målbeskrivning som innebär att skol- och förskolegården ska vara:

  • en plats som visar att man bryr sig om den yttre miljön.
  • en plats som går att påverka.
  • en plats med många utrymmen för barn och ungdomars olika behov.
  • en pedagogisk resurs med plats för kreativa projekt.
  • en tillgång för stadsdelen.
  • en plats med biologisk mångfald.
  • en säker och hälsosam plats.

Råd och riktlinjer för förskole- och skolgårdar

I Lunds kommun finns också framtagna råd och riktlinjer för utemiljön vid förskolor och skolor. Dessa är resultatet av ett förvaltningsövergripande arbete som utifrån en rad nationella och lokala förutsättningar, så som principen om barnets bästa, Boverkets allmänna råd och vägledning kring förskole- och skolgårdar, lekvärdesfaktorn samt ovan beskrivna policy för skolgårdar i Lund, syftar till att nå en samsyn kring hur man kan arbeta med förskole- och skolgårdar i kommunen.

Råd och riktlinjer för utemiljön vid förskolor i Lunds kommun Pdf, 2 MB.

Utemiljö vid skolor i Lunds kommun Pdf, 618 kB.

Nyfiken på odling på skolgården?

Naturskolan kan vara ett stöd i ert arbete med odling på skolgården. Vi kan visa på hur odling kan vara en utgångspunkt i lärande för hållbar utveckling. Vi kan visa hur odling kan användas som redskap för att engagera elever i deras lärande i flera skolämnen eller på fritids. Vi kan stötta i planeringsfasen av odlingen. Vi kan hjälpa till med att ta fram växtlistor över tåliga, ätbara och fleråriga växter. 

Kontakta Carolina Lindeblad på Naturskolan i Lund:
carolina.lindeblad@lund.se

Historien om Gröna skolgårdar

När utvecklingsarbetet startade 1992 såg många utemiljöer bedrövliga ut. Många klagade på skötsel av rabatter, trasiga basketkorgar, dåliga lekredskap, stora sterila asfaltöknar, knäckta träd med mera. Det kändes därför lika viktigt att åstadkomma en förändring av värderingar och attityder till utemiljön som om en rent fysisk förändring av den. I mitten av 90-talet blev Gröna skolgårdar ett permanent utvecklingsprogram med egen fastlagd budget. I juni 2008 beslutade kommunfullmäktige att utöka den ekonomiska ramen så att både skolor och förskolor kan ansöka om bidrag för projekt som på olika sätt utvecklar och berikar utemiljön. I dag kan vi med gott samvete säga att vi har kommit en bra bit på vägen.

Skolgårdar ska utgöra en pedagogisk resurs och erbjuda naturupplevelser, visa på ekologiska samband samt ha utrymme för kreativa projekt. Utemiljön betraktas som ett kompletterande klassrum som stimulerar barns och ungdomars olika intressen och förmågor.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?