Länk till startsidan

Lergökens förskola

Gröna skolgårdsrapport 2023 – Sinnesträdgård

Projektbeskrivning

Vi är en stor förskola med sju avdelningar och hela förskolan, både barn och pedagoger, har varit delaktiga på olika sätt i vårt uteprojekt. Vårt mål var att skapa en sinnesträdgård där barnen fick känna delaktighet och fick möjlighet att vara med och påverka sin närmiljö.

Vi hade en perfekt bit mark som var gräsbelagd som blev utgångsläge i planeringen av vår sinnesträdgård. Vi gjorde ritningar och planerade tillsammans med barnen vad vi skulle odla. Under hösten och vintern visade barnen på förskolan väldigt stort intresse för insekter och småkryp vilket också blev något vi alla avdelningar arbetade med under våren i ett gemensamt projekt, därför blev insekter och småkryp också en naturlig del i detta arbete.

Projektet startades under våren 2023 och barnen var delaktiga under hela processen genom att rensa ogräs i de befintliga pallkragarna, kratta, så, plantera och det som barnen tyckte var allra roligast var att vattna. Vi köpte bland annat in en vattenslang och många vattenkannor som barnen fick vattna med varje vecka och detta var ett mycket uppskattat arbete.

Vid midsommar var potatisen mogen och det var dags att skörda. Alla som ville hjälpte till på skördedagen. Vi hittade en massa potatisar i jorden som vi kokade och smakade på till midsommarbuffen.

Vattnandet som barnen tyckte var väldigt spännande utvecklades till ett större och djupare intresse. En väldigt varm dag vattnade vi med trädgårdsslangen och ett av barnen upptäckte att det bildats en regnbåge. Vi pratade om hur och varför den bildats och sedan målade vi alla regnbågar i dess färger.

De äldsta barnen på förskolan fortsatte att arbeta och fördjupa sig om vattnet. Vi pratade om vattnets olika former och dess kretslopp. Här gjorde vi experiment som också alla på hela förskolan fick ta del av och prova på (odlade krasse i zippåse) och sedan gjorde vi också en film om vattnets kretslopp i appen Imotion.

Sinnesträdgården representerar de olika sinnena smak (smultron, kryddor, potatis, majs, vinbär, amerikanska blåbär), känsel (lammöron), lukt (kryddor och örter) hörsel (ljudet av växterna i vinden) och synen.

I två av odlingslådorna odlade vi blommor speciellt för bin och fjärilar. I närheten satte vi upp insektshotell för våra insekter att flytta in i. När vi kom tillbaka efter semestern var det många fjärilar som flyttat in på vår gård och fortsatte att prata och reflektera om vad det beror på.

Två bilder som visar före och efter förändringar av en förskolegård.
Före och efter

Reflektion och analys

Detta projekt kommer att leva vidare på förskolan och till våren kommer vi så och odla fler blommor och grönsaker och ta hand om det som lever vidare. Det har blivit en mötesplats och något som förenar både barn och oss pedagoger på förskolan.

Arbetet med insekter och småkryp smittade av sig på barnen mellan olika avdelningar och det blev till gemensamma lekar ute på gården. Intresset för både växter och insekter blev väldigt stort och det väcktes stor nyfikenhet vilket också skapade arbetsglädje för oss pedagoger. Att följa barnens intresse är viktigt och många gånger hade vi pedagoger en annan tanke men planerade snabbt om undervisningen och det blev barnens intresse och nyfikenhet som styrde.

Ekonomi

Projektbudgeten har använts på följande sätt exkl. moms:

2 Slangar + vagnset 1007 kr

Mikroskop (easi-scope 5 st) 1665 kr

Pallkragar 2748 kr

Jord (planteringsjord och kogödsel) inkl. frakt 4362 kr

Dekorsten 400 kr

Täckbark 108 kr

Insektshotell 537 kr

Spaljé till pallkrage 557 kr

Redskap 402 kr

Växter 4033 kr

Summa ca: 15819 kr

Tankar om framtiden

Våra tankar kring framtiden är att fortsätta att arbeta och utveckla vår utemiljö ännu mer och framför allt att odla nya blommor och grönsaker nästa vår i denna sinnesträdgård tillsammans med barnen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?