Länk till startsidan

Redovisning av Gröna skolgårdsbidrag för privata enheter

Till dig som administrerar fakturor.

Observera att projektbidraget inte betalas ut förrän efter att projektet är genomfört och rapporterat. Under projekttiden ska ni betala och hålla reda på alla kostnader själva.

När projektet är avslutat och projektrapporten i text och bild skickats till Naturskolan ska ni fakturera den summa av det tilldelade beloppet ni utnyttjat för projektet.

Enligt villkoren för Gröna skolgårdsbidrag kan bidraget bekosta maximalt 75%, medan skolan/förskolan ur egen budget ska avsätta minst 25 % av de totala projektkostnaderna. Bifoga
därför kopior på fakturor och kvitton för hela projektet som underlag. Inte bara för bidragsdelen.

Skicka fakturan och fakturaunderlag med post till:
Lunds kommun
Box 5, 221 00 Lund.

På fakturan ni skickar ska det stå Ref.nr BÖ788100.
Ange också ert projekt-nummer som ni hittar uppe till höger på beslutet ni fick när ni beviljades bidraget (av typen YYY-XXXX-XXXXX).

Bidrag som ej fakturerats oss senast den 15 november har förfallit.

Följande uppgifter ska finnas med på fakturan ni skickar

Datum:
Fakturaadress: Lunds kommun, Box 5 221 00 Lund. Ref.nr BÖ788100

Projektnummer: YYY-XXXX-XXXXX
Gröna skolgårdsprojekt:
Totalkostnad för projektet (100 %) X kr
Avgår egeninsats (25 %) -X kr
Summa som faktureras (75 %) X kr
Kontaktperson på skolan/förskolan:
Förskolan/skolans namn:
Tel:
E-post:
Org nr:
Bankgiro nr:

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?