Länk till startsidan

Ansöka om projektbidrag

Skolor och förskolor kan ansöka om bidrag för projekt som på olika sätt utvecklar och berikar utemiljön.

Tre gånger varje år kan intresserade skolor och förskolor i Lunds kommun skicka in ansökan om bidrag med arbetsbeskrivning och ekonomisk kalkyl. Vi rekommenderar er att alltid ha en dialog med er förvaltare om planerade utvecklingsprojekt så att skötseln av utomhusmiljön ska bli så smidig som möjligt för alla parter. Utöver detta behöver ytterligare kriterier uppfyllas för att en projektansökan ska godkännas. Läs vidare i Kriterier för ansökan nedan.

 • Projektet ska bygga på delaktighet. Barn/elever och personal ska vara engagerade i förändringsarbetet. Gärna också föräldrar.
  För inspiration se texten Barns delaktighet och inflytande i Gröna skolgårdsprojekt.
 • Fysiska åtgärder som utvecklar och berikar utemiljön prioriteras framför åtgärder av underhållskaraktär.
 • Åtgärder som på ett påtagligt sätt förstärker lärande om kretslopp, ekosystem och klimatfrågor ges särskild prioritet.
 • Bidrag kan i viss mån också sökas till pedagogiskt material att använda i utemiljön.
 • Förskolor och skolor i Lunds kommun som förvaltas av Lundafastigheter kan söka bidrag först efter att projektet kommunicerats med förvaltaren.
  Ta del av Regler för egenbyggen innan ni påbörjar ett projekt.
 • Bidrag beviljas inte till inköp av enbart entreprenad. Delaktighet från barn/elever och personal krävs.
 • Bidrag beviljas inte till projekt som enbart handlar om ombyggnad/reparationer.
 • Bidrag beviljas inte till inköp av enbart prefabricerad utrustning för varaktigt bruk.
 • Tidigare erhållna bidrag ska vara redovisade innan man kan ansöka för nya projekt.
 • Bidrag kan maximalt finansiera 75 procent av kostnaden och skolan/förskolan ska ur egen budget finansiera minst 25 procent av projektet. Detta ska framgå av den ekonomiska kalkylen i ansökan.
 • Maximalt belopp för bidrag till ett projekt är 75 000 kronor.
 • Beviljat bidrag betalas ut efter att en skriftlig rapport i text och bild från genomförandet skickats till Naturskolan. Alla projekt, oavsett när ansökan gjordes/beviljades under året ska vara rapporterade och fakturerade senast den 15/11.

Önskar ni få inspiration till möjliga utvecklingsprojekt på er gård, tveka inte att kontakta oss på naturskolan@lund.se.

Sista dag att göra en ansökan för de tre perioderna är 15 november, 1 mars och 15 maj.

Inför och efter ett Gröna skolgårdsprojekt

Rödmålade pallkragar med bilder olika sinnen fastsatta på sidorna och olika örter som växer i, står placerade i vinkel på en gräsmatta.
Gröna skolgårdsprojekt på förskolan Måsen, 2021.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?