Länk till startsidan

Stöd för rapportskrivning

De förskolor och skolor som tilldelats medel ska efter genomfört projekt först rapportera detta, därefter fakturera Naturskolan det erhållna projektbidraget.

Tänk på att

  • Rapporten ska göras med text och bild i ett ordbehandlingsprogram (t.ex. Word) och skickas till oss i samma format (gör inte om filen till pdf).
  • Bilderna i den rapport ni skickar till oss måste vara säkrade enligt dataskyddsförordningen för publicering på webben (GDPR) och varje bild måste också ha en alternativtext (se faktaruta).
  • De rapporter som följer detta kan vi publicera på vår webbsida om Gröna skolgårdar under ett års tid.
  • En väl genomtänkt rapport kan också användas i ert eget kvalitetsarbete.

Kort om alternativtext

Alternativtext är en beskrivning av vad bilden föreställer. Grunden är att alla meningsfulla bilder ska ha en alternativ text. Det gäller även diagram, däremot behövs det inte för tabeller. Högerklicka på bilden, välj Redigera alternativtext… Skriv en kortfattad mening som beskriver den information som bilden förmedlar, inte i första hand vad bilden visar. Undvik funktionen som genererar en automatisk alt-text, den fungerar inte så bra. Källa: Inloggad

Punkter som ska finnas med i rapporten

1. Enhetens namn

Som överskrift skriver ni enhetens namn så att alla lätt kan se vilken förskola/skola som förändringen skett på.

2. På vilket sätt har projektet vidareutvecklat er utemiljö enligt målen ovan?

Beskriv särskilt på vilket sätt barn/elever varit delaktiga. Beskriv hela förändringsarbetet med text och ritningar och/eller skisser. Illustrera gärna med bilder som ni tagit under projektet.

3. Reflektera och analysera

Berätta om både positiva erfarenheter och svårigheter som uppkommit tack vare eller på grund av projektet. Vilka var framgångsfaktorerna och hindren? Hur har ert projekt påverkat verksamheten? Har det till exempel märkts någon ökad entusiasm bland personal och barn/elever, blivit bättre sammanhållning i arbetslag och barn-/elevgrupper, tydliggjort mål och så vidare. Hur använder ni er förändrade utemiljö? Har projektet påverkat barns/elevers lärande? med mera.

4. Vad har pengarna använts till?

Gör en överskådlig sammanfattning av ekonomin, så att någon annan som vill göra liknande projekt får en bra och överskådlig bild av era kostnader. Rapporten ska inte innehålla några kvitton, eller kopior av fakturor. Dessa ska i stället bifogas som betalningsunderlag, när ni skickar fakturan till Naturskolan.

5. Vilka tankar har ni om framtiden?

Beskriv hur ni tänker er att fortsätta med utvecklingen av er utemiljö. Vad anser ni är viktigt för att ni ska kunna fortsätta?

Vid övriga frågor som rör rapportskrivandet, vänligen kontakta oss på naturskolan@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?