Länk till startsidan

Stöd för rapportskrivning

Den långsiktiga utvecklingssatsningen Gröna skolgårdar syftar till att åstadkomma en förändring av användningen och utseendet av skol- och förskolegårdarna i Lunds kommun.

Enligt denna satsning ska utemiljön vara

  • en plats som visar att man bryr sig om den yttre miljön
  • en plats som går att påverka
  • en plats med många utrymmen för barn och ungdomars olika behov
  • en pedagogisk resurs med plats för kreativa projekt
  • en tillgång för stadsdelen
  • en plats med biologisk mångfald
  • en säker och hälsosam plats

De förskolor och skolor som tilldelats medel ska efter genomfört projekt först rapportera detta, därefter fakturera Naturskolan det erhållna projektbidraget.

Vi förutsätter att den rapport ni skickar till oss är säkrad enligt dataskyddsförordningen för publicering på webben samt tillgänglighetsanpassad enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

Hjälp i att tillgängliggöra dokument för anställda i Lunds kommun.

Rapporten ska göras med text och bild i word-format och kan komma att publiceras i vår databas om skol- och förskolegårdar, om den är GDPR-säkrad samt tillgänglighetsanpassad. Tänk på att en väl genomtänkt rapport också kan användas i ert eget kvalitetsarbete.

Punkter som ska finnas med i rapporten

Enhetens namn

Som överskrift skriver ni enhetens namn så att alla lätt kan se vilken förskola/skola som förändringen skett på.

På vilket sätt har projektet vidareutvecklat er utemiljö enligt målen ovan?

Beskriv särskilt på vilket sätt barn/elever varit delaktiga. Beskriv hela förändringsarbetet med text och ritningar och/eller skisser. Illustrera gärna med bilder som ni tagit under projektet.

Reflektera och analysera

Berätta om både positiva erfarenheter och svårigheter som uppkommit tack vare eller på grund av projektet. Vilka var framgångsfaktorerna och hindren? Hur har ert projekt påverkat verksamheten? Har det t.ex. märkts någon ökad entusiasm bland personal och barn/elever, blivit bättre sammanhållning i arbetslag och barn-/elevgrupper, tydliggjort mål o.s.v. Hur använder ni er förändrade utemiljö? Har projektet påverkat barns/elevers lärande? m.m.…

Vad har pengarna använts till?

Gör en överskådlig sammanfattning av ekonomin, så att någon annan som vill göra liknande projekt får en bra och överskådlig bild av era kostnader. Rapporten ska inte innehålla några kvitton, eller kopior av fakturor. Dessa ska i stället bifogas som betalningsunderlag, när ni skickar fakturan till Naturskolan.

Vilka tankar har ni om framtiden?

Beskriv hur ni tänker er att fortsätta med utvecklingen av er utemiljö. Vad anser ni är viktigt för att ni ska kunna fortsätta?

Vid övriga frågor som rör rapportskrivandet, vänligen kontakta oss på naturskolan@lund.se.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?