Länk till startsidan

Skräddarsydda fortbildningar

Har din arbetsplats behov av fortbildning inom ett specifikt område, kopplat till naturvetenskap, teknik eller lärande för hållbar utveckling? Kontakta oss så sätter vi ihop en skräddarsydd fortbildning till er. Den kan vara ett par timmar, en halvdag, en heldag eller sträcka sig över flera dagar.

Ett insektshotell vid ett plank. Insektshotellet har många olika material och är målat i grönt, vitt och rött.

Våra fortbildningar är kostnadsfria för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. I mån av tid och möjlighet genomför vi även beställda fortbildningar i andra kommuner mot en kostnad.

Här hittar du exempel på utbildningar som vi har genomfört tidigare:

Denna kurs knyter ihop natur och programmering på ett spännande sätt. Med hjälp av rörelse och artkunskap får du grundläggande programmeringsprinciper som sekvens, alternativ, repetition och abstraktion.

Tid: 3 timmar.

Målgrupp: Pedagoger i grundskolan.

Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument för skolan som bland annat innebär att programmering införts som ett tydligt inslag i flera olika ämnen, framför allt i teknik och matematik.

Du får en inblick i principerna för biologisk systematik, bland annat genom att prova på att göra nycklar för artbestämning av organismer. Du får också skriva instruktioner, kod, som andra ska kunna utföra med hjälp av rörelser. I dansprogrammering handlar det just om att sätta samman instruktioner för en dans. Det är också bra för att träna samarbete i gruppen eller klassen. Aktiviteterna kan även göras mer komplexa och anpassas till grupper som studerar programmering.

Fortbildningen syftar till att öka elevers möjlighet att nå målen i fysik, kemi, biologi och teknik samt att öka intresset för vidare studier inom ämnesområdena.

Tid: 3 timmar.

Målgrupp: Pedagoger i åk F-6.

Elever i dagens skola måste förberedas på en värld i förändring. Morgondagens problem är ännu okända. Det är skolans uppgift att ge eleverna handlingskompetens och kunskap att kreativt lösa de utmaningar vi ställs inför i framtiden.
Våga NO/teknik ute fokuserar på vetenskapliga metoder, utomhuspedagogiskt arbetssätt och konkretisering av begreppet hållbar utveckling som underlättar måluppfyllelse i skolan. Fortbildningen innehåller faktakunskap, inspiration och motivationsskapande aktiviteter kopplade till läroplanen. Ur innehållet:

  • Naturvetenskapligt arbetssätt.
  • Produktiva frågor.
  • Variabelförsök.
  • Utomhuspedagogiskt arbetssätt och upplägg.
  • Motivationsskapande övningar och redovisningsmetoder.
  • Platsens betydelse för undervisningen, motivationen och kreativiteten.
  • Analys av elevernas lärande och utveckling av förmågor.

Fortbildningen är delad på två halvdagar med cirka en månads mellanrum. Deltagande pedagoger får en utomhuspedagogisk uppgift att genomföra tillsammans med sina elever mellan de olika fortbildningstillfällena. Hela fortbildningen genomförs utomhus. Innehållet anpassas till f-3 respektive 4-6. Rektor förväntas delta under åtminstone en del av fortbildningen och även avsätta planeringstid för pedagogerna.

Ett av de största hoten mot biologisk mångfald i staden är att lämpliga boplatser för djur försvinner. En tätare stad med fler hårdgjorda ytor och modernare hus, samt en tendens att städa bort allt dött organiskt material i parker och grönområden gör det allt svårare för djur att hitta krypin och boplatser. Vad kan vi göra för att underlätta djurens bostadssituation?

Tid: 3 timmar.
Målgrupp: All personal i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Att förse djur med boplatser är ett konkret sätt att arbeta för att öka den biologiska mångfalden i staden och undersöka ekosystemen i vår närmiljö. Vi utgår från våra resepektive skol- och förskolegårdar, och diskuterar hur vi kan ta reda på vilka djur som lever där, vilka miljöer de trivs i och vilka slags bon de behöver. Vi tittar på och testar att bygga allt från insektshotell, fjärilsholkar, humlebon, igelkottsholk, fågelholkar, till mulmholkar. Vi diskuterar lämpliga metoder för upphängning, utplacering och skötsel.

Att arbeta med djurs bostäder kan vara en spännande ingång för ett ämnesövergripande tema kring den hållbara staden, med utgångspunkt i förändring och utveckling av den egna gården. Att arbeta praktiskt i grupp är också effektivt för att få syn på förmågor som elever behöver träna sig på.

Kontakt

Telefon: 046-359 70 60

E-post: naturskolan@lund.se

Adress: Observatorieparken, Svanegatan 9, Lund.

Hitta till Naturskolan via karta

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?