Länk till startsidan

Kursprogram

Vårterminen 2022

Nätverksträff Grön Flagg & Skola för hållbar utveckling

Tid: Tisdag 14 juni, kl. 13.30-15.30

Plats: Observatorieparken/Stadsparken, Lund

Målgrupp: Personal på förskolor och skolor som har Grön Flagg och/eller SHUT i Lund

Sista anmälningsdag: Tis 7 juni


Ta chansen att träffa kollegor som arbetar med hållbar utveckling! Denna gång kommer vi träffas utomhus och göra några hållbara aktiviteter tillsammans. Vi från Naturskolan berättar även hur vi kan stötta er i ert arbete med lärande för hållbar utveckling. Vi svarar även på de frågor ni har och förhoppningsvis hinner vi även ta del av varandras erfarenheter, goda exempel och idéer.

Anmälan och kostnad

Till anmälan

Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor, även från andra kommuner än Lund.

Höstterminen 2022

Gröna skolgårdar nätverksträff: Skolgården som forskningsarena

Tid: Torsdag 8 sept, kl. 9-16.30
Plats: ISLK, Lund
Målgrupp: Skolpersonal samt skötselpersonal av skolgårdar

Sista anmälningsdag: Tors 1 sept


Dagen handlar om hur elever och lärare kan upptäcka och gynna biologisk mångfald på skol- och förskolgården. Naturskolan i Lund har tagit fram elevaktiva metoder för inventering av biologisk mångfald på skolgården. Under dagen kommer vi att presentera undervisningsmaterialet som har tagits fram av naturguider, lärare och ekologer från Sverige, Spanien, England och Malta i Erasmus+projektet Natural Nations. Du får möjlighet att prova på metoderna för att inventera växter, fåglar och småkryp på skolgården och kartlägga deras livsmiljöer (habitat). Metoden finns översatt till engelska och spanska och kommer att spridas i flera europeiska länder. Under ett pass får du möta de forskare som har deltagit från Lunds universitet. De kommer att berätta om pollinerande insekter och fåglars villkor i stadsmiljö samt hur de kommer att använda den data som samlas in från deltagande skolor runtomkring i Europa.

Inventeringsmetoderna som presenteras ger eleverna möjlighet att upptäcka vilka arter som finns i deras närområde. Dessa upptäckter kan ge eleverna en insikt om sambanden mellan växter, småkryp, insekter och fåglar. Förutom att bidra till insamling av data syftar projektet Natural Nations till att väcka diskussion kring vilka slags åtgärder som behövs för att skapa fler och bättre platser för djur och växter på skolgården så att artrikedomen kan öka. Därför visar vi även hur enkla förändringar av gården kan öka den biologiska mångfalden. En av dessa åtgärder kan vara att låta delar av gräsmattan växa sig hög istället för att klippa gräset kontinuerligt. Serviceförvaltningen i Lunds kommun delar därför med sig av sitt arbete med att etablera och sköta så kallade höggräsytor för att gynna insekter på skol- och förskolegårdar.

Anmälan och kostnad

Till anmälan


Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Deltagare från andra kommuner är välkomna i mån av plats, mot en kostnad av 700 kr/deltagare.

Tälj och slöjda i naturmaterial

Tid: Onsdag 14 sept. Kl. 8.30-12 eller kl.13-16.30

Plats: Skrylle

Målgrupp: Personal i förskola och åk F-6

Sista anmälningsdag: Ons 7 sept


Att skapa med händerna är kul och att skapa av lokalt naturmaterial är lustfyllt, inspirerande och gratis.

Under kurstillfället får du möjlighet att prova på enkla tekniker för att tillverka en och annan användbar pryl som vi hoppas du kan/vill fortsätta arbeta med tillsammans med dina elever. Du kommer bland annat att få prova på att tälja, borra, såga och urholka med hjälp av glöd. Vi pratar riskhantering kopplat till eld, huggande och skärande redskap. Några av de frågor som vi kommer att beröra är:

Kan slöjdande och skapandet med naturmaterial vara ämnesövergripande?
Vad behöver man tänka på när man slöjdar med trä? Ska slöjdvirket vara torrt eller färskt? Hur väljer jag träslag att tälja i? Hur slipas knivar?

Anmälan och kostnad

Kursen erbjuds två gånger samma dag, du anmäler dig till ett av tillfällena. Till anmälan:

kl. 8.30-12

kl. 13-16.30


Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Deltagare från andra kommuner är välkomna i mån av plats, mot en kostnad av 700 kr/deltagare.

Grundkurs i utomhuspedagogik

Tid: Dag 1+2: ons 28-tors 29 sept. Dag 3+4: ons 11-tors 12 maj 2023 = totalt fyra dagars utbildning! Kl. 9-16.30

Plats: Skrylle, den 28 sept

Målgrupp: Pedagoger i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

Sista anmälningsdag: Ons 21 sept


Naturskolan har sedan 2006 genomfört denna fyradagars grundkurs för drygt 600 pedagoger från förskola och grundskola. Kursen, som har ett upplägg med 2+2 dagar och mellanliggande litteraturstudier samt eget arbete, har fått mycket goda omdömen vid utvärderingen.

På begäran erbjuder vi kursen även i år. Detta får du för en mycket förmånlig kurskostnad:

Vi ger dig didaktiska perspektiv på utomhusundervisning. Natur- och kulturmiljön i undervisningen samt platsens betydelse för lärandet är i fokus. Praktiska aktiviteter varvas med litteraturstudier (kurslitteratur ingår) och ett eget arbete. Dessutom ingår lunch alla fyra dagarna i priset.

Första dagen äger rum vid uteklassrummet Belsebo i Skrylleområdet. Dag 2 träffas vi hos Naturskolan i Observatorieparken/Stadsparken i Lund. Tredje och fjärde dagen fokuserar vi på skolgården respektive kulturlandskapet.

Ur innehållet

 • Vad menas med utomhuspedagogik?
 • Vad har det med sund livsstil och hälsa att göra?
 • Att finna struktur och harmoni i utomhusarbetet.
 • Produktiva frågor som redskap utomhus.
 • Att söka svar genom direkta erfarenheter.
 • Introduktion till "Flow Learning" - en teoretisk modell för utomhuspedagogik.
 • Att använda skolgården som pedagogisk resurs.
 • Utomhusaktiviteter i många olika skolämnen, bl.a. språk, matematik, estetiska ämnen och naturvetenskap.
 • Kulturlandskapet som ämnesövergripande tema utomhus.- Att lära med alla sinnen.
 • Om fysisk aktivitet och rörelse utomhus.
 • Eld och matlagning utomhus.

Anmälan och kostnad

Till anmälan


Denna fyradagars kurs kostar, inklusive kurslitteratur och måltider, endast 1.500 kr/deltagare från skolor och förskolor i Lunds kommun. Deltagare från andra kommuner är välkomna i mån av plats, mot en kostnad av 4.000 kr/deltagare.

Kroppsmatematik

Tid: Tisdag 4 okt, kl. 14-17

Plats: Observatorieparken/Stadsparken Lund

Målgrupp: Pedagoger i förskola och F-6

Sista anmälningsdag: Tis 27 sept


1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - ...

Människokroppen är från början en enda cell. En cell som delas och blir 2 som delas och blir 4 och så vidare tills vi består av ca 10 biljoner celler som har olika uppgifter och ser olika ut till storlek och form. Vissa celler har vi hela livet och andra lever bara någon månad. Till exempel byter vi ut ca 2 kg döda celler från huden varje år. Man kan inte låta bli att fascineras av vår kropp och hur hjärtat håller oss i gång hela livet genom att slå ca 2,5 miljarder gånger. Eller hur vi föds med ca 300 skelettdelar där vissa växer ihop så du som vuxen bara har 206 ben.


På denna kurs, som hålls utomhus, får du prova hur du kan använda kroppen för att lära ut matematik eller så kan du vända på det och låta matematiken lära dig om kroppen. Praktiskt kommer vi att undersöka allt ifrån längden på matsmältningskanalen till hur stor yta din hud tar.

Anmälan och kostnad

Till anmälan


Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Deltagare från andra kommuner är välkomna i mån av plats, mot en kostnad av 700 kr/deltagare.

Nätverksträff Grön Flagg & Skola för hållbar utveckling

Tid: Måndag 14 nov, kl. 15-16

Plats: Digitalt

Målgrupp: Personal på förskolor och skolor som har Grön Flagg och/eller SHUT i Lund

Sista anmälningsdag: Mån 7 nov


Välkomna till höstens nätverksträff! Vi samlar alla enheter som har någon av eller båda utmärkelserna Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling.

På denna digitala träff får du chans att möta kollegor som arbetar aktivt med hållbar utveckling. Du får dela med dig av goda exempel från din enhet, men du har även chans att ta upp sådant som känns jobbigt samt att du får ta del av andras erfarenheter för att stärka hållbarhetsarbetet. Kollegialt lärande för hållbar utveckling!

Anmälan och kostnad

Till anmälan


Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor, även från andra kommuner än Lund.

Kontakt

Telefon: 046-359 70 60

E-post: naturskolan@lund.se

Adress: Observatorieparken, Svanegatan 9, Lund.

Hitta till Naturskolan via karta

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?