Länk till startsidan

Grön skolgårdsdag: Klimatanpassa skolgården

Samhället behöver vara rustat för att kunna hantera olika scenarion kring hur det förändrade klimatet drabbar människor, infrastruktur och bebyggd miljö. Skolgården är en bra plats att lära sig om och praktiskt arbeta med klimatanpassningar.

En bild av en damm omgiven av stenar och gräs.

Tid: Tisdag 1 oktober, kl. 9–16.30
Plats: Meddelas senare
Målgrupp: För dig som arbetar i och med förskola och skola
Sista anmälningsdag: Tisdag 17 september

Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället och vår bebyggda miljö till det nya och förväntade klimatläget, där torka, värmeböljor, och översvämningar blivit och kommer att bli allt vanligare. Kunskap om hur vi bäst gör det är en viktig del i lärande för hållbar utveckling.

I Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling (LundaEko) har vi följande målsättningar:

3.6 Förebyggande klimatanpassning

Den fysiska miljön i Lunds kommun ska utformas så att sårbarheten för risker kopplade till pågående klimatförändringar ska minska mellan 2020 och 2030.

3.7 Beredskap för extrema väderhändelser

Kommunkoncernens förmåga att hantera effekterna av extrema väderhändelser kopplade till värme och nederbördsmängd ska öka mellan 2020 och 2030.

Skol- och förskolegårdar utgör en inte oansenlig del av kommunens offentliga ytor och bör utnyttjas optimalt ur både ett lärande- och klimatanpassningsperspektiv. En ny skolgård kan till exempel utformas så att den kan ta emot mycket vatten vid ett skyfall. På en befintlig skolgård kan den hårda ytan göras mer genomsläpplig för vatten, dammar kan anläggas som kan hantera mycket vatten, och träd och buskar kan planteras som både tar upp vatten, sänker temperaturen, ger lä och skugga, och skapar skyddande rumslighet. Att praktiskt arbeta med sådana insatser på skolgården som en del i undervisningen ger eleverna djupare förståelse för teoretiska begrepp såsom ekosystemtjänster och kolets kretslopp, praktisk kunskap om åtgärder för att klimatanpassa den bebyggda miljön, samt insikt om vikten av att ha ett holistiskt tänkande när vi utformar platser. Inte minst ger det eleverna en handlingsberedskap inför framtiden som i bästa fall skapar en känsla av hopp och engagemang.

Under dagen så besöker vi olika platser där anpassningar gjorts för att skapa en bättre motståndskraft mot de klimatförändringar som kommer att drabba vårt samhälle. Vi diskuterar hur undervisning kring klimatanpassning kan utformas, hur samarbeten över förvaltningar behöver se ut och vad vi vill göra tillsammans.

Anmälan och kostnad

Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Deltagare från andra kommuner är välkomna i mån av plats, mot en kostnad av 700 kr/deltagare. För alla gäller att om du uteblir utan att meddela oss debiterar vi 700 kr.

Anmäl dig via länken ovan, senast tisdag 17 september.

Kontakt

Telefon: 046-359 70 60

E-post: naturskolan@lund.se

Adress: Observatorieparken, Svanegatan 9, Lund.

Hitta till Naturskolan via karta

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?