Länk till startsidan
Ett utsnitt av en träbit med Natural Nations logotyp i högra hörnet.

Småkrypsundersökning

Målgrupp: 8–14 år

Ämne: Biologi

Aktivitet

Ställ frågor om småkryp och planera undersökningar för att hitta svaren.

Gå ut på plats med blandad vegetation. Planera och genomför olika undersökningar för att ta reda på var olika småkryp trivs bäst. Ta reda på ex:

 • Bor fler småkryp i skuggiga områden eller soliga områden?
 • Bor några ryggradslösa djur på lekplatsen?
 • Var är den bästa platsen på skolområdet för småkryp och varför?

För en svårare utmaning kan man vara mer specifik i frågorna, t.ex.

 • Lever fler småkryp under barrträd eller under lövträd?
 • Kan vi uppskatta hur många småkryp som bor på skolområdet?
 • Vilka typer av blommor föredrar pollinatörer?
Två ungdomar sitter hukade över en träram med plastburkar i händerna och letar småkryp.

Du behöver

Utrustning för att mäta abiotiska faktorer:
 • termometer lämplig för mätning av luft- och marktemperatur
 • pH-mätare eller indikatorpapper
 • ljusmätare
 • anemometer
 • fuktmätare
Eventuellt behövs även:
 • Måttband
 • Småkrypsbok
 • Småkrypsfällor
 • Vita brickor
 • Skedar
 • Penslar

Bakgrund

Många av undersökningarna kommer att kräva en jämförelse av två olika områden och eleverna kan uppmuntras att jämföra de abiotiska faktorerna i varje:

 • Temperatur
 • Ljusnivå
 • Vindhastighet
 • pH i marken
 • Fuktnivåer
 • Växter närvarande

De kan sedan observera om dessa faktorer påverkar antalet och mångfalden av arter som hittats

En bild av sju organisationers logotyper ovanför en svart tecknad blomsteräng.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?