Länk till startsidan
Ett utsnitt av en träbit med Natural Nations logotyp i högra hörnet.

Kamouflerade larver

Målgrupp: 8–14 år

Ämne: Biologi och matematik

Aktivitet

Den här aktiviteten handlar om att få en förståelse för mesars arbete för att hitta föda. Börja med att dela klassen i två lika stora grupper. Låt varje person ta ett antal "larver" eller "maskar" (garnbitar) som de ska gömma. Varje grupp ska sedan gömma sina "larver" på olika ställen inom varsitt utsedda område.

När alla "larver" är gömda, förklara att alla nu har blivit hungriga fåglar som letar efter larvar att äta. De två grupperna byter då områden och försöker hitta så många av den andra gruppens larver som möjligt under en viss tid (t.ex. 5 minuter).

Diskutera och reflektera med klassen:
  • Varför var vissa larver lättare att hitta än andra?
  • Var färgen på larverna eller var de placerades viktigare?
  • Utmana eleverna genom att be dem förklara varför kamouflage är så viktigt för bytesdjur.
  • Vilka metoder använde de för att hitta larverna? Hur kan detta likna eller skilja sig från de metoder som fåglar använder för att hitta larver att äta?
  • Hur effektiv var klassen på att hitta larver? Hur många av larverna som gömts i miljön hittades?

Variant

Använd endast korta längder av grönt garn och göm en serie garnbitar längs en häck. Deltagarna går långsamt och tyst längs häcken för att se hur många "larver" de kan upptäcka längs sträckan och jämför sedan sina antal hittade larver med vad en blåmes måste hitta. Eleverna kan sedan räkna ut vilken deras hastighet är för att hitta ”garnlarver” och jämföra med en blåmes genom att räkna ut ungefär hur många larver en verklig blåmes måste hitta per timme / halvtimme.

En bild på en grupp barn som tittar uppmärksamt in i grön häck.

Du behöver

  • Garnbitar i olika färger inklusive grön.
  • En varierad öppen yta.
  • Tidtagare.

Bakgrund

En enda blåmesunge kan äta så många som 100 larver per dag. En blåmeskull kan vara så stor som 10. Så tillsammans måste blåmesföräldrar hitta 1000 larver varje dag. Kullen tar vanligtvis 20 dagar på sig att lära sig flyga så totalt behöver de finna 20 000 larver. Detta är innan de har hittat mat till sig själva!

En bild av sju organisationers logotyper ovanför en svart tecknad blomsteräng.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?