Länk till startsidan
Ett utsnitt av en träbit med Natural Nations logotyp i högra hörnet.

Lek om fåglars ekologi

Målgrupp: 8–14 år

Ämne: Biologi och Idrott och hälsa

Aktivitet

Denna lek har många namn. Vi väljer att kalla den Starleken. Dela upp gruppen i två led, det ska vara ca 10 meter mellan leden. Låt personerna i leden stå med ryggarna mot varandra.

Det ena ledet är starar och andra ledet är omvärldsfaktorer som stararna behöver. Omvärldsfaktorerna är mat, vatten och skydd. Varje omvärldsfaktor symboliseras av ett tecken:

  • Mat: handen på magen
  • Vatten: handen på munnen
  • Skydd: händerna över huvudet

Alla deltagare oavsett om de är starar eller omvärldsfaktorer bestämmer sig för ett tecken som de ska visa på en given signal. När signalen kommer ska alla vända sig om och stararna springa fram mot omvärldsfaktorerna som står still. Stararna ska hitta en person som visar samma tecken som staren har valt. Om staren lyckas hitta en person med sitt behov får personen följa med över till starledet. Om staren inte hittar sitt behov dör den och blir en omvärldsfaktor i nästa omgång och hamnar därför i ledet med omvärldsfaktorer.
Låt stararna få söka sina behov ett par omgångar och se vad som händer med antalet personer i de olika leden.

En bild på ett barn som håller händerna över huvudet som ett tak.

Du behöver

  • En stor öppen yta och en grupp på ca 20 personer

Bakgrund

Fåglar är beroende av omvärldsfaktorer som tillgång på mat, boplatser och andra individer av samma art för att överleva. Starleken kan användas för att visa hur en population av starar varierar.

En bild av sju organisationers logotyper ovanför en svart tecknad blomsteräng.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?